Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får en anbudsgivare lämna in en ny överprövning under förlängd avtalsspärr?

Hej

En leverantör ansöker om överprövning i förvaltningsrätten. Förlängd avtalsspärr gäller i och med att en ansökan om överprövning har inkommit till rätten. Förvaltningsrätten avslår senare anbudsgivarens yrkanden. Anbudsgivaren ansöker då om prövningstillstånd och interimistiskt beslut hos kammarrätten. Kammarrätten beviljar interimistiskt beslut men avslår kort därefter ansökan om prövningstillstånd.

Frågan är om anbudsgivaren, efter att kammarrätten har avslagit ansökan om prövningstillstånd (men alltså beviljat interimistiskt beslut), har rätt att lämna in en ny ansökan om överprövning till förvaltningsrätten inom 10 dagar efter att kammarrättens beslut att neka prövningstillstånd?

Eller måste anbudsgivaren alltid lämna in en ansökan om överprövning inom 10 dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats elektroniskt för att förvaltningsrätten inte ska avslå den nya ansökan om överprövning?

Kommentarer

 • Hej MH,

  Enligt 20 kap. 11 § LOU ska en ansökan om överprövning av en upphandling ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 20 kap. 1 eller 3 §§ LOU (avtalsspärr efter tilldelningsbeslut och avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering).

  Har tilldelningsbeslutet skickats med elektroniska medel gäller att ansökan om överprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tio dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades ut (20 kap. 1 och 11 §§ LOU).

  Bestämmelserna om förlängd avtalsspärr, interimistiskt beslut och om tiodagarsfrist i 20 kap. 8–10 §§ LOU finns till som skydd för de leverantörer som skickat in ansökan om överprövning innan avtalsspärren enligt stycket ovan gått ut. Reglerna syftar till att ge dessa leverantörer möjlighet att få sin sak prövad i högre instans (kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen). De innebär alltså inte en förlängd avtalsspärr för nya ansökningar om överprövning.

  Uppdaterad: den 23 juli 2018

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.