Till senaste kommentaren

Får ett bageri inte skänka bröd till skolor?

Vi är ett bageri i södra Sverige som producerar bl.a. skivat matbröd som säljs färskt i butik. Eftersom vi även jobbar med frysta produkter fryser vi in de brödet som blir över då det är svårt att baka fram exakt vad som är beställt. Vi har nu ett litet lager på djupfryst matbröd som vi tänkte skänka till två kommuners skoloverksamhet utan något förbehåll mer än att våra ungdomar får en extra macka i magen. Fick tyvärr ett negativt svar att detta kunde ses som konkurrerande och stred mot det varor som är upphandlat. Själv kan jag inte se att detta skulle konkurrera då detta brödet inte behöver ersätta en befintlig servering utan kunde användas som en extra servering samtidigt som det skulle gynna skolornas skrala matkassa. Kan detta vara möjligt att de ej får ta emot gåvor på detta sätt?

Kommentarer

 • Hej Christian,

  Upphandlingslagstiftningen omfattar inte situationer där gåvor ges till det offentliga eftersom det inte betraktas som ett kontrakt enligt lagen. Däremot kan det i praktiken uppstå situationer där det är oklart om det faktiskt är en ren gåva eller om det är så att den upphandlande myndigheten utför någon form av motprestation till gåvogivaren. Upphandlingsplikt kan uppstå också i andra situationer än när den upphandlande myndigheten betalar för en tjänst eller vara i pengar. Om motprestationen kan anses ha ett ekonomiskt värde oavsett att inga pengar har bytt ägare kan alltså ett kontrakt enligt lagens definition föreligga. Om det föreligger en ren gåvosituation eller inte måste bedömas i varje enskilt fall.

  En annan aspekt som kan bli aktuell är den du nämner, att en viss konflikt kan uppstå om t.ex. skolan har ett avtal med en leverantör om att köpa motsvarande livsmedel från denne. Även i denna fråga måste man titta på förutsättningarna i det enskilda fallet, det vill säga, hur ser avtalsvillkoren ut och vilka förpliktelser har skolan åtagit sig enligt avtalet, och kan leveranserna från utomstående part innebära att skolan inte lever upp till sina avtalade förpliktelser?

  Läs mer
  Läs även inlägget Får en myndighet ta emot sponsring i utbyte mot marknadsföring? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Så om skolan skulle ta in brödet som en gåva och använda det till en extra servering till en lunch skulle detta inte påverka brödet som är upphandlat?

  För vår del kan vi lika gärna sälja brödet på annat håll än att skänka det till skolan. Ville bara göra en god gärning och dryga ut matpengen lite för våra ungdomar.
  Christian Nilsson
 • Hej Christian,

  Jag kan tyvärr inte tillföra särskilt mycket mer sakinformation än den jag redovisat i inlägget ovan. Det går inte att lämna ett kategoriskt svar på om det är möjligt eller inte för en kommun att ta emot en gåva och om det i så fall kan påverka andra förutsättningar för kommunen, den bedömningen måste kommunen själva göra utifrån de aktuella förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Den teoretiska utgångspunkten är dock att gåvor inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.