Till senaste kommentaren

Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid?

Hej,

Ett ramavtal får enligt LOU löpa i max 4 år, om det inte finns särskilda skäl. Men är det möjligt för en upphandlande myndighet som har ett ramavtal som löper på 4 år och innan ramavtalet löper ut gör ett avrop och tilldelar ett kontrakt som i sin tur löper i 5 år?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Sture,

  När kan ett avrop från ett ramavtal ske? 
  Ett ramavtal kan användas för att tilldela kontrakt under hela ramavtalets löptid. Kontrakt som grundas på ramavtal får som huvudregel inte vara längre än fyra år, men detta innebär inte att kontraktet inte får gälla efter att ramavtalet löpt ut. Det finns inget förbud mot att kontrakt löper även efter att ramavtalet inte längre kan användas för att tilldela nya kontrakt. Det framgår av beaktandesats 62 i LOU-direktivet att kontrakt som grundas på ett ramavtal måste tilldelas innan själva ramavtalet löper ut, men löptiden för de enskilda kontrakten får vara kortare eller längre.

  Hur långt får ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal vara? 
  Löptiden för det enskilda kontraktet behöver alltså inte sammanfalla med ramavtalets löptid. Det bör i synnerhet vara tillåtet att fastställa löptiden för de enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal med beaktande av faktorer såsom den tid som behövs för deras fullgörande. Exempel på tid som behövs för dess fullgörande är ”när underhåll av utrustning med en uppskattad ekonomisk livslängd på mer än fyra år ingår eller när det behövs omfattande utbildning av personal för att fullgöra kontraktet" (vår kursivering och fetstilt), se beaktandesats 62 i LOU-direktivet..

  Ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal kan alltså under vissa förutsättningar ha en längre löptid än fyra år.

  För ytterligare information, se även inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal? i vår Frågeportal samt avsnittet Vad gäller vid sent avrop från ramavtal? på Konkurrensverkets webbplats.

  Källhänvisningar: 
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6372–15 – bedömning av löptiden för kontrakt som grundar sig på ramavtal, domstolen bedömde att samma huvudregel som gäller för ramavtal även gäller för avropade kontrakt.
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2944–18 – löptiden för ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal kan vara längre än fyra år om det inte är oproportionerligt i förhållande till det som anskaffas.
  • Kommissionens tolkningsmeddelande om ramavtal (CC/2005/03), s. 5.
  Uppdaterad: den 21 januari 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus
 • Hej,
  Gäller ovanstående även för avtal tecknade under LUFS med löptid på 7 år, dvs avrop beställs inom 7 år med levereras först efter att ramavtalets giltighetstid har upphört.
  Arvid
 • Hej Arvid,

  Ja, motsvarande gäller vid upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

  Källhänvisningar 
  prop. 2010/11:150 s. 196–197 – ramavtalets löptid.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.