Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man ställa krav på visning och avhämtning av produkter inom ett visst geografiskt område?

Hej
Får man skriva så här i en offentlig upphandling? Genom att skriva på det här sättet kan bara lokala leverantörer deltaga. Med dagens teknik är det ju inga problem att visa produkter digitalt eller sända dem fysiskt till mottagaren. Tyvärr så ser man den här typen av skrivningar rätt ofta och det innebär ju att konkurrensutsättningen i princip uteblir.

Avhämtning, visning och provning
Antalet avropande enheter inom kommunen är många och geografiskt utspridda och flertalet
beställningar hämtas av avroparen direkt. Det skall därför vid avtalsstart finnas möjlighet att produkterna
kan avhämtas personligen i Halmstad, måndag till fredag under kontorstid.
Visning av sortiment på plats i Halmstad skall kunna erbjudas då behov för detta finns från kommunens
sida.

Kommentarer

  • Hej John,

    Upphandlingsmyndigheten kan tyvärr inte göra bedömningar av upphandlingsdokumenten och dess innehåll i enskilda ärenden inom ramen för vår frågeservice.

    Vilka krav som kan eller får ställas i en upphandling bedöms utifrån de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det innebär också att vilka krav som kan eller får ställas i en upphandling kan variera beroende på hur förutsättningarna ser ut i det enskilda fallet. Liknande frågor har ställts i vår frågeportal tidigare, varför jag i första hand vill hänvisa till dessa frågor för ett utförligare resonemang kopplat till din fråga, se främst frågan Får man ställa krav som innebär en geografisk begränsning? i vår frågeportal. Även om den frågan avser upphandling av omsorgstjänster är svaret i den frågan relevant i upphandlingar som avser varor.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.