Till senaste kommentaren

Får man ställa krav på ett fabrikat eller varumärke som endast en leverantör har?

Hej,

Vi har idag produkter med ett visst varumärke som vi är mycket nöjda med idag. Kan man föreskriva unika produkter och/eller egenskaper (funktion och estetik) som kanske bara en leverantör erbjuder?

Mvh

Kommentarer

 • Hej Katarina!

  Huvudregeln är att fabrikat, varumärke, ursprung, tillverkning och liknande inte får anges i upphandlingsdokumenten i en upphandling. Syftet med huvudregeln är att ingen leverantör ska gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får dock ske om det motiveras av det som ska anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. I de fall det är nödvändigt att ange exempelvis fabrikat måste detta följas av orden ”eller likvärdigt”.

  Det finns en del rättsavgöranden på området som menar att en hänvisning enligt ovan typiskt sett innebär att en leverantör gynnas eller missgynnas och att det i princip ska vara omöjligt att beskriva föremålet tillräckligt preciserat och begripligt, för att det ska vara tillåtet att ange ursprung eller tillverkning.

  Det finns givetvis inget hinder mot att ställa krav på prestanda, funktion, tekniska egenskaper, estetisk utformning eller miljöegenskaper och så vidare. Särskilt gällande prestanda- och funktionskrav så finns det många fördelar. Sådana krav skapar bland annat ökad konkurrens och öppnar upp för nya innovativa lösningar, till skillnad från olika former av specifikationskrav. När krav utformas ska de vara objektiva och inte leda till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas.

  Vidare ska samtliga krav vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen. En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  Om det är enbart en leverantör som uppfyller kraven, är detta i sig inte en omständighet som innebär att kraven inte är förenliga med upphandlingsreglerna. Om ett krav strider mot upphandlingsreglerna eller inte måste bedömas i varje enskilt fall.

  Läs mer
  Läs även inlägget Får man ställa krav som möjliggör enbart en leverantör? i vår Frågeportal.

  KällhänvisningarUppdaterad: den 8 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.