Till senaste kommentaren

Får en myndighet skapa ett eget ESPD-formulär?

Hej,

Enligt LOU 15 kap 1 § sista stycket står det att en egen försäkran ska lämnas i det standardformulär som Europeiska kommissionen fastställt, men nu verkar det som att upphandlingsverktygen (TendSign och E-avrop) har tagit fram egna versioner av ESPD formuläret. Innebär detta att det är OK för en enskild myndighet att ta fram en egen ESPD också? Självklart med all information och krav som krävs i enlighet med EU kommissionens ESPD dokument. Jag anser att detta hade underlättat enormt då det blir en form av svarsformulär på samma sätt som övriga krav.

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, i teorin finns det inget som hindrar en enskild upphandlande myndighet från att ta fram ett eget ESPD-formulär. Precis som du anger så måste detta ESPD-formulär upprättas i enlighet med den information och de krav som ställts upp i standardformuläret, bilaga 2 till ESPD-förordningen. Det finns dock ett antal praktiska anledningar till varför upphandlingsverktygsleverantörerna är bättre lämpade att ta ansvar för detta:
  • Hanteringen av både ESPD-formuläret och egenförsäkran ska vara elektronisk.
  • En leverantör ska kunna återanvända sin egenförsäkran. För att möjliggöra för denna rättighet krävs att en egenförsäkran kan sparas ned i ett filformat som tillåter överföring mellan olika upphandlingsverktyg. Upphandlingsverktygsleverantörerna har i detta syfte valt det gemensamma filformatet XML.
  • ESPD-formuläret är ett standardformulär som är tänkt att göra leverantörsprövningen mer enhetlig, inte bara på en nationell nivå utan även på EU-nivå. För att inte motverka detta syfte bör enskilda upphandlande myndigheter avstå från att ta fram egna ESPD-formulär.
  På grund av dessa anledningar avråder Upphandlingsmyndigheten upphandlande myndigheter från att ta fram egna ESPD-formulär. Det är i de olika upphandlingsverktygen som framtidens lösningar för tillhandahållandet av ESPD-formulär och ingivande egenförsäkran kommer att utvecklas.

  KällhänvisningarUppdaterad: den 19 december 2019
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.