Till senaste kommentaren

Får en upphandlande myndighet ta betalt av leverantören vid en tjänstekoncession

Hej,
i en tjänstekoncession av sluttäckning av deponi får man nyttjande rätten att ta in schaktmassor för att kunna sluttäcka. Man skall då i "gengäld" projektera, dokumentera och utföra sluttäckningen enligt krav från sluttäckningsplanen.
Entreprenören som får tjänstekoncessionen tar då betalt av leverantörer för att de kör dit schaktmassor och dessa pengar använder entreprenören till att utföra de åtaganden som föreskrivits. So far so good.

Men det står följande i Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud:
Ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån högsta möjliga ersättning till kommunen.
Pris – ersättning som ges till kommunen för att få nyttjanderätten att lägga massor på xxx deponi.


Är detta OK enligt en tjänstekoncession?

Tacksam för svar

Kommentarer

 • Hej Susanne,

  Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) är generellt sett en betydligt mer flexibel lag än vad till exempel LOU och LUF är.

  En upphandlande myndighet eller enhet ska enligt 13 kap. 1 § LUK tilldela en koncession med användning av tilldelningskriterier som är
  • förenliga med de grundläggande principerna,
  • har anknytning till det som ska anskaffas,
  • säkerställer att anbuden bedöms i konkurrens med varandra i syfte att fastställa allmänna ekonomiska fördelar för myndigheten eller enheten, och
  • inte ger myndigheten eller enheten obegränsad valfrihet.
  Under förutsättning att punkterna ovan uppfylls får en upphandlande myndighet eller enhet använda tilldelningskriterier som utgår ifrån att koncessionshavaren ska ersätta myndigheten eller enheten. Tyvärr gör vi inte bedömningar i enskilda fall inom ramen för vår Frågeportal. Jag ser inget hinder ur ett rättsligt perspektiv att en koncession kan innehålla en transaktion där ekonomisk ersättning utgår från koncessionshavaren och ges till den upphandlande myndigheten eller enheten.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.