Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får upphandlande part välja system?

Hej, i många offentliga upphandlingar som vi är intresserade av har den upphandlande parten redan valt system, ofta på grund av att de redan har en licens eller att de "tycker" att det systemet är bättre. Det finns dock många andra system som är likvärdiga eller bättre utifrån deras krav på funktioner, användarvänlighet m.m. som dessutom är licensfria. Men eftersom de redan i FFU låser in vilket system de ska ha, finns ingen möjlighet för andra alternativ och många leverantörer stängs ute från upphandlingen. Är detta ok?

Kommentarer

 • Hej Christian,

  Utgångspunkten i upphandlingslagstiftningen är att de krav som ställs i upphandlingen ska uppfylla de grundläggande principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt 2 § i samma kapitel får inte heller upphandlingen utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Huruvida ett krav är t.ex. proportionerligt eller inte måste prövas i varje enskilt fall, eftersom att förutsättningarna i olika upphandlingar kan variera från fall till fall. Som huvudregel är det vidare inte heller tillåtet att ställa krav på t.ex. fabrikat eller varumärke, se 9 kap. 6 § LOU.

  Motsatsvis framgår det av domstolspraxis att en upphandlande myndighet kan ha rätt att ställa krav på att det som ska upphandlas ska vara kompatibelt med t.ex. andra befintliga system som används tillsammans med det system som upphandlas av den upphandlande myndigheten.

  När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning.

  Sammanfattningsvis går det inte att lämna ett kategoriskt svar för vilka krav som får och som inte får ställas i en upphandling, utan bedömningen av kravens förenlighet med de grundläggande principerna får göras i det enskilda fallet. Om man som leverantör upplever att kravställningen leder till att vissa leverantörer gynnas, eller att andra leverantörer missgynnas, på ett otillbörligt sätt finns möjligheten för leverantören att pröva detta i domstol.

  Uppdaterad: den 23 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.