Till senaste kommentaren

Får vi begära in offerter från andra leverantörer än rangordnad etta i ramavtal?

Hej!
Vi har olika ramavtal på ett flertal olika entreprenadområden. Upp till en viss prisnivå gäller rangordning och över denna prisnivå gäller förnyad konkurrensutsättning vid avrop.

Är det möjligt att begära in pris på specifika uppdrag från övriga ramavtalsentreprenörer alt. från andra entreprenörer på marknaden för att kontrollera rimligheten i ramavtalsettans lämnade pris för uppdraget?

Om vi sedan uppfattar ettans pris som orimligt högt, har vi möjlighet att vända oss till annan entreprenör (inom eller utanför ramavtalet) för att utföra uppdraget?

Kommentarer

 • Hej Sofia,

  Det finns inget upphandlingsrättsligt hinder mot att begära in offerter från leverantörer som inte är anslutna till ett ramavtal, men det kan ifrågasättas hur lämpligt det är ur både ett administrativt och affärsmässigt perspektiv. Givetvis innebär detta inte att ni utan en bedömning i det enskild fallet faktiskt kan köpa från dessa leverantörer. Utgångspunkten är att den upphandlande myndigheten bör ha en så pass god marknadskännedom att de själva kan avgöra om priset står i rimlig proportion till det efterfrågade kontraktsföremålet.

  Avrop från ett ramavtal med fastställd rangordning ska ske enligt villkoren i ramavtalet. Ni ska alltså i första hand vända er till den leverantör som ska anlitas enligt ramavtalet. I det här fallet är det alltså endast möjligt att vända sig till övriga ramavtalsleverantörer om den leverantör som ska anlitas enligt ramavtalet inte kan leverera enligt avropet och det framgår av ramavtalet att någon annan ramavtalsleverantör kan anlitas (vanligen vid rangordning den som är tvåa).

  På vilka grunder ni kan förkasta eller anta ett anbud ska framgå av ramavtalet och/eller upphandlingsdokumenten i den förnyade konkurrensutsättningen. Om ni exempelvis genomför en förnyad konkurrensutsättning och anbudets pris överskrider er budget finns det inga hinder mot att avbryta upphandlingen och genomföra en ny förnyad konkurrensutsättning.

  Läs mer
  Frågan om det är möjligt att köpa från leverantörer utanför ramavtalet har tidigare berörts i vår Frågeportal, se inlägget Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal?. Är det frågan om en inköpscentrals ramavtal se inlägget Får man frångå centrala ramavtal som ingåtts i en inköpscentrals namn?

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • hej

  får man lov att använda tvåan i ramavtalet om man får ett billigare pris för samma tjänst?
  per
 • Hej Per,

  Avrop från ett ramavtal med fastställd rangordning ska göras enligt villkoren i ramavtalet. Ni ska alltså i första hand vända er till den leverantör som ska anlitas enligt ramavtalet. Normalt sett är det alltså endast möjligt att vända sig till tvåan i ramavtalet om ettan i ramavtalet inte kan genomföra kontraktet. Det faktum att den leverantör som är rangordnad tvåa i ramavtalet tillhandahåller den tjänst som just det enskilda avropet avser för ett billigare pris än den leverantör som är rangordnat etta saknar betydelse för bedömningen.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.