Till senaste kommentaren

Är finansiell leasing upphandlingspliktigt?

Omfattas tjänsten finansiell leasing av LOU då leasinggivaren är ett finansbolag?

Ta exemplet då UM upphandlar ett ramavtal på fordon med några fordonsleverantörer. För att finansiera köpen av fordonen använder sig UM av en bank som har tjänsten finansiell leasing. Finansiell leasing är i mångt och mycket ett lån med fordonet som säkerhet.

Borde inte denna finansieringslösning hamna under undantagen i 3 kap § 24?

Kommentarer

 • Hej,

  Av ditt exempel framgår att den upphandlande myndigheten har genomfört en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och ingått ett ramavtal på fordon med några leverantörer. Gällande eventuell upphandlingsplikt gällande den senare eventuella finansiella leasingen kan följande nämnas.

  Mycket riktigt gäller inte LOU för upphandling som avser kapital. Det innebär att avtal som avser lån av pengar inte behöver upphandlas enligt upphandlingsreglerna. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan delar av ett finansiellt leasingupplägg inte omfattas av LOU.

  I ditt beskrivna scenario gör den upphandlande myndigheten en säkerhetsöverlåtelse av fordonen till banken för att få ett lån motsvarande hela fordonens värde. Överlåtelsen av fordonen till banken omfattas inte av LOU, eftersom den upphandlande myndigheten inte anskaffar fordonen utan överlåter dem till banken.

  Det är oklart om återgången av äganderätten vid leasingtidens slut enligt ett säkerhetsöverlåtelseavtal är upphandlingspliktigt. Eventuellt är återgången inte upphandlingspliktigt på grund av att det frågan om en tillämpning av det befintliga avtalet om säkerhetsöverlåtelse (som inte är upphandlingspliktigt). Återgången utgör då inte en åtgärd som vidtas i syfte att anskaffa varor genom tilldelning av kontrakt. Denna fråga får avgöras i rättstillämpningen.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 24 § första stycket punkten 4 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU gäller inte för upphandling som avser kapital
  • 1 kap. 2 § LOU – LOU gäller när en upphandlande myndighet anskaffar, inte när den överlåter.
  Uppdaterad: den 13 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.