Till senaste kommentaren

Statsbidrag till folkbildningen och upphandling

Enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen ges ett viss statsstöd till bl.a. Folkbildningsrådet. De fördelar sedan statsbidraget vidare till olika studieförbund och folkhögskolor. Men för verksamhet som har tillkommit efter ett upphandlingsförfarande delas det inte ut några bidrag.

För en upphandlande myndighet innebär det därför närmast en fördubbling av kostnaderna att upphandla en studiecirkelverksamhet.

Kan studieförbund och högskolor "sälja" till upphandlande myndigheter utan en föregående upphandling för att på så sätt kunna erhålla bidraget?

Kommentarer

 • Hej

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi bistår däremot gärna med generell vägledningen utifrån hur din fråga är ställd.

  När det gäller bedömningen av om en verksamhets möjligheter att få del av statsbidrag enligt den nu gällande förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, hänvisar vi till Folkbildningsrådet. Enligt den nämnda förordningen får inte statsbidrag användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Av din fråga framgår inte varför verksamheter som har tillkommit efter ett upphandlingsförfarande inte får del av några statsbidrag. Vi har därför svårt att kommentera det.

  Det framgår inte heller av frågan om det som ska köpas eller säljas är upphandlingspliktigt. Något förenklat gäller upphandlingsreglerna när upphandlande myndigheter eller enheter gör anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader, inte vid försäljning. Den upphandlande myndigheten måste alltid göra en bedömning av om upphandlingsreglerna är tillämpliga i det enskilda fallet.

  I det beskrivna scenariot finns det inget som tyder på att EU:s statsstödsregler skulle vara tillämpliga.

  Med vänliga hälsningar,
  Björn Statsstödsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.