Till senaste kommentaren

Förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel

Om man ställer krav på miljömässigt hållbar odling enligt formulering i ert kriteriebibliotek, se nedan, innebär det då att kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna?

Produkter av kaffe, te och kakao ska komma från odlingar där minst följande åtgärder vidtas för att minska påverkan på miljö, klimat och lokala ekosystem:
 • Uppodling eller varaktig förändring av naturliga ekosystem ska inte förekomma. Verifiering ska ske av att uppodling av naturliga ekosystem inte har skett efter 2014.
 • Uppodling eller varaktig förändring av områden med särskilt höga skyddsvärden (så kallade High Conservation Value - HCV-områden) ska inte förekomma. Verifiering ska ske av att uppodling av HCV-områden inte har skett efter 2008.  
 • Åtgärder vidtas för bevarande av biologisk mångfald.
 • Åtgärder vidtas för skydd av vattenresurser och bevarande av jordkvalitet.
Om inte, går det att formulera krav på något annat sätt för att säkerställa detta, och finns det isf någon certifiering som täcker detta? Som jag förstår det tillåts kemiska bekämpningsmedel av såväl Rainforest Alliance och UTZ.

Kommentarer

 • Hej Ulrika,

  Om en organisation vid upphandling ställer krav på miljömässigt hållbar odling (enligt formuleringen ovan) innebär det att beskrivet krav uppfylls. Bevis inom produktområde Kaffe, te och kakao för att krav uppfylls är ofta ett - eller flera - certifieringsregelverk.

  Om ett sådant regelverk tillåter kemiska bekämpningsmedel är det svårt att ställa längre gående krav på konventionell produktion eftersom det är mycket svårt att följa upp vid avtalsförvaltning.

  Om kemiska bekämpningsmedel är en prioriterad fråga för köparen kan istället kriterium för EU-ekologisk produktion, kravID 11009, användas. 

  Det är även möjligt att ställa krav på sociala villor. Kriteriumför Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel - kaffe, te och kakao, kravID 11272, kan exempelvis bevisas genom Fairtrade.

  Det finns även ett kriterium för Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe och kakao, kravID 11272:1, som kan bevisa genom:
  • Märkning som uppfyller
   villkoret, t.ex. KRAV eller likvärdigt
  • Dubbelcertifiering
   EU-ekologiskt och Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ certified eller likvärdigt
  • Annan dokumentation som visar
   att villkoret är uppfyllt.
  När det gäller dryckesmaskiner, produkter och tillhörande tjänster är en marknadsundersökning (för att säkerställa marknadens möjligheter att leverera utifrån kundens behov) en bra början för att hitta lämplig kravnivå i den kommande affären.

  Om något är oklart vänligen återkom.

  Bästa hälsningar

  /Monica

  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.