Till senaste kommentaren

Kan leverantörer med samma ägare förekomma flera gånger i ett rangordnat ramavtal?

Kan beställaren ha följande rangordning om företagen som får 5 respektive 2 beställningar är samma företag? Samma bakomliggande ägare har lämnat 2 anbud i från olika bolag som denne äger och får därigenom större del av den totala affären?

Fördelningsnyckel på beställningar:
Följande fördelningsnyckel gäller, första fem (5) beställningar går till XXX AB oavsett vilken kategori som beställs. AAA AB får därefter tre (3) beställningar oavsett vilken kategori som beställs. XXX2 AB får därefter två (2) beställningar oavsett vilken kategori som beställs. När 100 % uppnåtts på beställningar återgår beställningarna enligt fördelningsnyckel med fem (5), tre (3) två (2) för respektive leverantör/entreprenör under avtalsperioden.

Kommentarer

 • Hej,

  Anbud från två leverantörer (två olika org.nr) med samma ägare
  Enligt definitionen i LOU är en leverantör ”den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader”. En leverantör får endast uteslutas från att delta i en offentlig upphandling på vissa grunder som antingen är obligatoriska enligt lag eller frivilliga. En frivillig grund för uteslutning är om en leverantör har ingått en överenskommelse med andra leverantörer i syfte att snedvrida konkurrensen, läs mer gärna mer om uteslutningsgrunderna på vår webbplats.

  I vår Frågeportal har vi tidigare besvarat frågan om ett samarbete mellan koncernbolag kan komma att omfattas av denna frivilliga uteslutningsgrund, se inlägget Omfattas samarbeten mellan koncernbolag av frivilliga uteslutningsgrunden 13 kap. 3 § punkten 4 LOU.
   
  Får samma leverantör (ett org.nr) lämna flera parallella anbud?
  Det finns inga regler i LOU som tyder på att det skulle vara otillåtet för en och samma leverantör att lämna flera parallella anbud i en upphandling det vill säga fler än ett anbud. Vad vi känner till så finns det heller ingen vägledande praxis där frågan har ställts på sin spets.

  Vill den upphandlande myndighet begränsa anbudsgivarens möjlighet att lämna parallella anbud i en upphandling så ska detta anges i något av upphandlingsdokumenten. Läs gärna mer om skillnaden mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden i vår Frågeportal, Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling.

  Om det inte anges någon begränsning av antalet parallella anbud och det inte finns skäl för uteslutning ska samtliga anbud som uppfyller kvalificeringskraven utvärderas, vilket följer av likabehandlingsprincipen.

  Fördelningsnyckel vid ramavtal med flera leverantörer
  En upphandlande myndighet som sluter ett ramavtal med flera leverantörer ska fastställa villkoren för hur kontrakt kommer att tilldelas, det vill säga vilken fördelningsnyckel som kommer att användas. Fördelningsnyckeln ska vara objektiv och anges i något av upphandlingsdokumenten.

  Det finns alltså inget generellt svar på om den angivna fördelningsnyckeln är förenlig med LOU eller inte utan det beror på vad som anges i upphandlingsdokumenten samt omständigheterna i övrigt. För att ta reda på om en fördelningsnyckel går att använda eller inte behöver en bedömning i det enskilda fallet göras.

  Upphandlingsmyndigheten gör tyvärr inga bedömningar i enskilda fall och kan därför inte bedöma om fördelningsnyckeln du anger är förenlig med LOU eller inte.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § LOU – definition av leverantör
  • 13 kap. LOU – grunder för uteslutning av leverantörer
  • 7 kap. 6 § LOU – villkor för tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
  • 4 kap. 1 § LOU – grundläggande principerna.
  Med vänlig hälsning
  Victoria Upphandlingsjurist
 • Hej, önskar förtydligande angående frågan om två företag med olika organisationsnummer fast med samma ägare, eller där det ena bolaget äger det andra, får lämna anbud i samma upphandling. Som jag tolkar ovanstående är detta lagligt såvida företagen inte ingått överenskommelse om att snedvrida konkurrensen på något sätt. Är detta korrekt tolkat och vad mer kring frågan finns det som man bör känna till?
  Peter
 • Hej Peter,

  Ja, ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv är det korrekt tolkat. Även om det inte finns något upphandlingsrättsligt hinder mot att två företag med olika organisationsnummer fast med samma ägare lämnar anbud i samma upphandling så kan det dock finnas konkurrensrättsliga hinder.

  Ett exempel på när det skulle kunna finnas konkurrensrättsliga hinder är om den upphandlande myndigheten använder sig av en relativ utvärderingsmodell, det vill säga en modell som innebär att anbuden utvärderas i relation till övriga anbud, och där företag som tillhör samma koncern lämnar anbud i upphandlingen men endast en av dem gör det i syfte att vinna. Samma resonemang bör även kunna appliceras på en situation där företagen inte ingår i samma koncern men har samma ägare. Läs mer om detta i konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling, se särskilt sidorna 41–44.

  Läs även mer om relativa utvärderingsmodeller i inlägget Är det lämpligt att använda sig av relativa utvärderingsmodeller? i vår Frågeportal.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.