Till senaste kommentaren

När avrop görs utifrån medicinska professionens bedömning i mötet med brukaren

Hej!
Har en fråga rörande fördelningsnyckeln i ett ramavtal, som jag har svårt att få svar på genom att läsa tidigare frågor rörande ämnet.
I ett tilldelningsbeslutet står våra företag på andra och tredjeplats, utan information om fördelningsnyckel. I ramavtalet står, under "Avrop"; "Avrop görs utifrån medicinska professionens bedömning i mötet med brukaren." I kontakt med beställaren får vi svaret att detta är fördelningsnyckeln.
Eftersom samtliga skallkrav inklusive varuprov godkänts i samband med upphandlingen, där vi visar att vi kan leverera det som beställaren kräver, är det, enligt oss, en märklig fördelningsnyckel. Vad säger lagen?
Bengt Emanuelsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Bengt!

  Inledningsvis vill vi upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Om du upplever att fördelningsnyckeln är otydlig bör du i första hand vända dig till den upphandlande myndigheten för att be om ett förtydligande. En myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett ramavtal utan en förnyad konkurrensutsättning, enligt objektiva villkor som framgår av ramavtalet och som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet (se 7 kap. 6 § LOU).

  En fördelningsnyckel får innefatta personens behov eller val förutsatt att den upphandlande myndigheten inte kan göra ett fritt val av leverantör. Om den enskilde kan göra ett informerat val bland möjliga leverantörer utgör det en objektiv metod som är tillåten.

  Konkurrensverkets tog upp frågan om utformningen av en liknande fördelningsnyckel i tillsynsbeslutet Region Skåne – Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter, dnr 99/2014. Vid avrop användes fördelningsnyckeln ”den medicinska professionens bedömning i mötet med patienten”. Fördelningsnyckeln motiverade den upphandlande myndigheten med att den valdes på grund av patientsäkerhetsskäl. Konkurrensverket fann att det i ramavtalet fanns produkter som var utbytbara även efter att den mediciniska bedömningen av patienten hade gjorts. Fördelningsnyckeln säkrade därför inte en objektiv tilldelning av kontrakt. Någon närmare bedömning om och i så fall i vilken utsträckning den använda fördelningsnyckeln hade lett till godtyckliga bedömningar gjorde Konkurrensverket inte.

  Förutsebarheten för antagna leverantörer måste alltså vara så pass tydlig att det inte finns något tvivel för hur uppdragen ska fördelas så att leverantörerna i ramavtalet kan anpassa sin verksamhet efter det. Om det inte går att spåra att fördelningen har skett enligt objektiva villkor finns det en risk att fördelningsnyckeln anses ge ett alltför stort mått av skönsmässighet och därför inte anses uppfylla kraven på objektivitet, förutsebarhet och likabehandling (se Svea hovrätts dom i mål nr T 10286–14).

  För mer information, läs gärna vårt inlägg Fördelningsnyckel utifrån personens behov eller val.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.