Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fördröjer ESPD-systemet upphandlingsprocessen?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • ESPD-systemet är avsett att underlätta gränsöverskridande upphandling genom att ersätta olika nationella varianter av olika typer av försäkringar som används i respektive medlemsstat.

    En leverantör kan även, istället för att lämna in en ny egenförsäkran vid varje upphandling, hänvisa till en egenförsäkran som lämnades i en tidigare upphandling. Läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet s. 24.

    Vidare behöver de för leverantörsprövningen relevanta bevisen endast kontrolleras för den eller de leverantörer som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontrakt och alltså inte för alla anbudsgivare eller anbudssökande.
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.