Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förenklat förfarande vid upphandling över tröskelvärdet

Hej,

Är det tillåtet att upphandla enligt förenklat förfarande gällande LUF över tröskelvärdet?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Vid upphandling av vissa tjänster är det tillåtet att använda förenklat förfarande även om upphandlingen överstiger tröskelvärdet enligt LUF.

  Förenklat förfarande får användas även för upphandlingar över tröskelvärdet om upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i lagens bilaga 2 (se 1 kap. 4 § LUF). Bilaga 2 är en förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

  Motsvarande gäller för upphandlingar enligt LOU (se 1 kap. 4 § LOU med hänvisning till bilaga 2).

  Uppdaterad: den 4 februari 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Tack för snabbt svar
  Anders
 • Hej,

  Hur tolkar ni tjänsten parkeringsövervakning som utförs av uniformerad personal. Jag kan ej se att det skulle ingå i Bilaga 2 och får därför inte använda förenklat förfarande om upphandlingen överstiger tröskelvärdet?


  Anders Jonsson
 • Hej Anders,

  Upphandlingsmyndigheten ger endast generella råd kring upphandling och andra relaterade frågor. Vi kan därför inte bedöma vilken CPV-kod som ska användas i en enskild upphandling.

  Det är upp till en upphandlande myndighet eller enhet att bedöma vad den upphandlar för något och klassificera föremålet enligt CPV-nomenklaturen. Vi kan konstatera att det inte finns någon CPV-kod med benämningen ”parkeringsövervakning som utförs av uniformerad personal”. Myndigheten eller enheten bör därför utreda vilken eller vilka CPV-koder som är aktuella för att benämna vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses i upphandlingen.

  Det är upp till den upphandlande myndigheten eller enheten att avgöra om det som upphandlas återfinns i bilaga 2 i LUF/LOU. Om det som upphandlas inte anges i bilaga 2 i LUF/LOU kan inte förenklat förfarande användas om upphandlingen överstiger tröskelvärdet.

  Uppdaterad: den 4 februari 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.