Till senaste kommentaren

Vilket förfarande ska användas vid upphandling av bemanningstjänster?

Hej!

Vilken typ av förfarande ska man använda vid upphandling av bemanningstjänster över tröskelvärdet? Jag har sett upphandlingar med både öppet respektive förenklat förfarande.

Kommentarer

 • Hej Martin!

  De direktivstyrda reglerna ska tillämpas vid upphandling över tröskelvärdet om upphandlingen inte avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster. I en sådan upphandling ska den upphandlande myndigheten använda de upphandlingsförfaranden som framgår av 6 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU), där öppet förfarande ingår.

  Vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga inte direktivstyrda upphandlingar, ska de inte direktivstyrda reglerna i 19 kap. LOU användas.

  Av bilaga 2 a till LOU följer att bemanningstjänster för enskilda är en välfärdstjänst som undantas från det direktivstyrda området. Vad som avses med begreppet bemanningstjänster för enskilda är dock inte helt klarlagt. CPV-kodernas funktion är endast att benämna varor, tjänster och byggentreprenader, i syfte att skapa enhetlighet och bättre öppenhet för leverantörer. Koderna har inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses. Det finns därför ingen närmare förklaring av begreppets innebörd. Begreppet listas tillsammans med andra tjänster såsom arbetskraftstjänster för hushåll samt tillfällig personal för hushåll och hemtjänst. Begreppet bör därför förstås i sitt sammanhang, och att inkludera alla former av bemanningstjänster i detta begrepp är nog inte korrekt.

  Svaret på din fråga beror därför på vilken typ av bemanningstjänster som upphandlingen avser. I detta hänseende är det nödvändigt att skilja användningen av olika CPV-koder från varandra. Som exempel kan nämnas att rekryteringstjänster (CPV-kod 79600000–0) omfattas av direktivets regler fullt ut, samtidigt som jobbsökningstjänster (CPV-kod 79611000–0) undantas enligt bilaga 2 a till LOU.

  En fullständig lista för samtliga CPV-koder finns i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen).

  Källhänvisningar
  • hela LOU utom 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. LOU – bestämmelser om inte direktivstyrd upphandling
  • bilaga 2 till LOU – sociala tjänster och andra särskilda tjänster
  • bilaga 2 a till LOU – välfärdstjänster
  • prop. 2015/16:195 s. 464 – CPV-kodernas funktion
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-förordningen).
  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.