Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förhållande mellan urvalskriterier och krav i upphandlingsdokument vid konkurrenspräglad dialog

Hej,

Jag förbereder en offentlig upphandling och har en fråga om urvalskriterier för att begränsa antal leverantörer som bjuds in till en konkurrenspräglad dialog.
Hur lika kan kraven i förfrågningsunderlaget vara de krav som tidigare använts som urvalskriterier för att begränsa antal leverantörer som bjuds in till dialog? Är det möjligt att ställa krav i förfrågningsunderlaget, som tidigare under upphandlingen använts som urvalskriterier för att begränsa antal leverantörer som bjuds in till dialog? Dvs, är det ok att upprepa krav som redan använts i upphandlingen.

Exempelvis om man som urvalskriterium vill utvärdera leverantörens yrkesmässiga kapacitet, för att utvärdera hur väl leverantören kan uppfylla den målbild som man har för lösningen som man vill upphandla. Hur mycket kan man då gå in på leverantörens kapacitet att tillhandahålla olika typer av lösningar, om man sedan vill kravställa detta i förfrågningsunderlaget? Finns det några riktlinjer rörande nivå på utvärderingskriterier i ansökningsinbjudan jämfört med kraven i förfrågningsunderlaget om dessa behandlar samma område?

Mvh
Anne

Kommentarer

 • Hej Anne,

  I vissa fall är det möjligt att använda ett krav först som urvalskriterium för att begränsa antal leverantörer i steg ett i en konkurrenspräglad dialog och sedan använda samma krav som tilldelningskriterier i eventuell successiv uteslutning av lösningar under dialogen och/eller som tilldelningskriterium i kontraktstilldelningen.

  En viktig sak att beakta är att urvalskriterierna tillhör kvalificeringen av leverantörerna och ska som huvudregel vara inriktade på leverantörernas förmåga att fullgöra kontraktet som upphandlingen avser. Läs mer om detta i svaret på frågan Ge exempel på hur man kan begränsa antalet leverantörer vid Konkurrenspräglad dialog. (I svaret hänvisas till gamla LOU. Bestämmelserna om begränsning av antalet anbudsgivare i tvåstegsförfarande finns nu i 4 kap. 6–7 §§ LOU och bestämmelser om att dialogen får genomföras i successiva steg finns i 6 kap. 23 § LOU. Den nya lagen innebär inga ändringar i sak.)

  En annan viktig faktor som måste vägas in är vad som gäller vid sammanblandning av kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen. Det är inte alla krav kopplade till kvalificeringen som är tillåtna att utvärderas. Du kan läsa mer om detta i svaret på frågan Utvärdering av kapacitet .

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.