Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man förhandla vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Jag undrar om det finns någon möjlighet att förhandla med de ramavtalsleverantörer som inkommit med avropssvar vid en förnyad konkurrensutsättning?

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Av författningskommentaren till 7 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår följande:

  Med skriftligt samråd i andra stycket 1 kan som regel inte förstås förhandlingar. LOU-direktivet innebär emellertid generellt utökade möjligheter, jämfört med 2004 års direktiv, att använda förhandlingar i upphandlingar. Förhandlat förfarande med föregående annonsering får bl.a. användas när den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar (se 5 kap. 5 §). Ett ramavtal kan exempelvis avse sådana varor eller tjänster som behöver anpassas efter användarens behov varför det förhandlande förfarandet kan ha använts vid ingåendet av själva ramavtalet. I ett sådant fall bör det vara möjligt att använda förhandlingar i samma utsträckning vid en förnyad konkurrensutsättning. Samrådet måste i alla händelser avse de villkor som angavs vid ingåendet av ramavtalet och de eventuella andra villkor som anges i något av upphandlingsdokumenten. Ramen för samrådet ges i 3 § andra stycket som anger att villkoren i kontrakt som grundar sig på ramavtalet inte får avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.” ( prop. 2015/16:195, s. 1015)
   
  Det ska slutligen tilläggas att det saknas vägledande praxis i frågan om möjligheten att förhandla vid genomförandet av en förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att det är oklart vilket utrymme som finns att kunna använda förhandling i det läget.

  Uppdaterad: den 19 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.