Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att genomföra ett förhandlat förfarande i ett steg?

Hej

Finns det en laglig möjlighet att genomföra en förhandlad upphandling i endast ett steg? Detta genom att annonsera kvalificering och förfrågningsunderlaget samtidigt och där efter utvärdera och tilldela?

Om det är tillåtet, vilket lagrum?

Kommentarer

 • Hej Rikard!

  Det är inte möjligt att genomföra ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i ett steg, det vill säga i praktiken använda ett öppet förfarande med förhandling.

  Det finns däremot inte något hinder mot att ge alla potentiella anbudssökanden tillgång till de fullständiga upphandlingsdokumenten, inklusive tilldelningskriterier med mera, redan vid publiceringen av annonsen om upphandling. Detta kan även underlätta för anbudssökanden när de ska ta ställning till om de vill delta i upphandlingen, men de kan inte åläggas att komma in med anbud redan i steg ett.

  Om den upphandlande myndigheten inte vill så behöver den förvisso inte begränsa antalet anbudssökanden (det vill säga leverantörer som ansökt om att få lämna anbud) som får lämna anbud eller ange det högsta antal som kommer att bjudas in, men då kan det uppstå praktiska problem om den sedan måste organisera formella förhandlingar med en obegränsad krets av leverantörer. Kvalificering ska ske i steg ett, det vill säga innan anbudssökande bjuds in till att lämna anbud.

  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.