Till senaste kommentaren

Går det att genomföra ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i ett steg?

Hej

Finns det en laglig möjlighet att genomföra en förhandlad upphandling i endast ett steg? Detta genom att annonsera kvalificering och förfrågningsunderlaget samtidigt och där efter utvärdera och tilldela?

Om det är tillåtet, vilket lagrum?

Kommentarer

 • Hej Rikard!

  Det är inte möjligt att genomföra ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i ett steg, det vill säga i praktiken använda ett öppet förfarande med förhandling. Förhandlat förfarande är alltid ett tvåstegsförfarande.

  Det finns däremot inte något hinder mot att ge alla potentiella anbudssökanden tillgång till de fullständiga upphandlingsdokumenten, inklusive tilldelningskriterier med mera, redan vid publiceringen av inbjudan att ansöka om att få lämna anbud. Detta kan även underlätta för anbudssökanden när de ska ta ställning till om de vill delta i upphandlingen, men de kan inte åläggas att komma in med anbud redan i steg ett.

  Kvalificering ska ske i steg ett, det vill säga innan anbudssökande bjuds in till att lämna anbud. Det finns inget krav att den upphandlande myndigheten måste begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att lämna anbud, men görs ingen begränsning kan det uppstå praktiska problem om den upphandlande myndigheten sedan måste organisera formella förhandlingar med en obegränsad krets av leverantörer.

  Uppdaterad: den 23 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.