Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Inga anbud: nytt öppet förfarande eller förhandlat förfarande?

Hej
Vi har nyligen genomfört en öppen upphandling där vi bett anbudsgivarna lämna pris per län men även per objekt (i detta fallet beskrivning- och värdering och de fyra objektstyper som finns). I en del län och på vissa objekt i länet fick vi inget anbud, och i en del fall lämnade anbudsgivarna in ofullständiga anbud. detta innebär att vi måste gå ut med en ny upphandling på dessa områden som inte kunde tilldelas. Vi tänkte då använda oss av förhandlat förfarande med annonsering (i och med att summan för det som upphandlas troligtvis hamnar på cirka 10 MSEK/år. Men med detta förfarande innebär det att processen innan vi är klara med att teckna nya avtal landar på 30 dagar (för anbudsansökningarna) men sedan ska vi om jag förstår saken rätt anbud ligga ute i rekommenderade 40 dagar till. Då kanske det är enklare att göra en helt ny upphandling med exakt samma premisser, det kommer gå fortare eller tänker jag fel nu?

Kommentarer

 • Hej Per-Olof!

  Om ni gör bedömningen att ni kan använda ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, men inte kan/vill avstå från att annonsera om upphandling enligt 4 kap. 6 § LOU (2007:1091), ska förfarandet genomföras i två steg med anbudsansökningar och anbud. Hur lång tidsfristerna blir beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men de sammanlagda tidsfristerna för ett förhandlat förfarande med föregående annonsering kan i regel bli längre än anbudstiden i ett öppet förfarande. Tid tillkommer även för kvalificering innan förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumenten) kan lämnas ut i steg två och i samband med eventuell förhandling efter att anbuden kommit in.

  Vilket förfarande som är lämpligt efter att en första upphandling blivit resultatlös beror i huvudsak på vilket typ av problem som uppstod och vilka möjligheter ni vill ha i ett kommande förfarande. Om ni tror att anbuden kommer att utformas på rätt sätt om leverantörerna får en ny chans kan det möjligen vara enklast att genomföra ett nytt öppet förfarande. Om eventuella fel i anbuden berott på hur ni utformat kraven i upphandlingen kan dock övervägas om vissa krav eventuellt bör förtydligas eller ändras innan en ny annonsering. Om ni å andra sidan anser att ni vill ha möjlighet att förhandla kan det övervägas om förhandlat förfarande med föregående annonsering är att föredra, förutsatt att det är möjligt att använda ett sådant förfarande.

  När det gäller frågan om hur lång anbudstidens längd ska vara i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering hänvisar jag i första hand till inlägg tre (fråga) och fyra (svar) i tråden Hur går man över till förhandlat förfarande med föregående annonsering? i Upphandlingsmyndighetens frågeportal.

  Ny lagstiftning 2017

  Angående tidsfrister enligt nya LOU (2016:1145), se Tabeller med annonseringstider enligt de nya upphandlingslagarna på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej Anton.

  Upphandlingens värde landar på uppskattningsvis cirka 10 MSEK/år vilket borde innebära att vi måste annonsera vad jag förstår. Vi kan då m a o inte göra ett förhandlat förfarande utan annonsering.

  Problemet som uppstod var två:

  1. Vi fick några anbudsområden(län) och objekt (exempelvis värdering av skogsbruk) där ingen lämnade anbud.
  2. Vi valde att diskvalificera anbudsgivare som vi anser inte uppfyllt gällande krav vad gäller att inkomma med av oss efterfrågade uppgifter och därför i och med diskvalificeringen skapade ytterligare "hål" i täckningskartan för län och objekt. Alla vet vad de brustit på och jag tror att de kommer lämna in anbud igen och då rättat de brister som uppstått. Så kanske är ett öppet förfarande "snabbare" att genomföra.

  Vänliga hälsningar
  P-O Walldén

  Per-Olof Walldén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.