Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad gäller för förhandling enligt LUF?

Hej!

Jag skulle vilja få lite klargjort gällande förhandling i LUF.
Vid vilka förfaranden har man möjlighet att förhandla? Undrar över både under och över tröskelvärdet.

Över tröskelvärdet- är det förhandlat förfarande som gäller för att få förhandla, eller är det så att man har möjlighet att förhandla vid samtliga förfaranden men att skillnaden är att man har möjlighet att förhandla om annat än pris vid förhandlat förfarande?

Kommentarer

 • Hej Linda!

  När får man förhandla enligt LUF?
  Vid upphandlingar över tröskelvärdet är det enligt LUF tillåtet att förhandla vid ett förhandlat förfarande (med och utan föregående annonsering), konkurrenspräglad dialog samt innovationspartnerskap. Förhandlat förfarande är alltid ett valbart förfarande, till skillnad från vad som gäller vid upphandlingar som genomförs enligt LOU.

  Vid ett innovationspartnerskap ska den upphandlande enheten förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna och de slutliga anbuden får inte vara föremål för förhandling (6 kap. 27 § LUF).

  Angående förhandling vid konkurrenspräglad dialog, se inlägget Får man förhandla om det bara finns en anbudsgivare vid konkurrenspräglad dialog? i vår Frågeportal. I inlägget diskuteras möjligheterna till förhandling inom ramen för en konkurrenspräglad dialog enligt LOU, men motsvarande gäller även för konkurrenspräglad dialog enligt LUF.

  För upphandlingar under tröskelvärdet får den upphandlande enheten förhandla med en eller flera anbudsgivare vid förenklat förfarande och urvalsförfarande (se 19 kap. 5–6 §§ LUF). Förhandlingar får givetvis även ske vid direktupphandling. För konkurrenspräglad dialog under tröskelvärdet, se inlägget jag hänvisar till ovan.

  Vid all förhandling ska de grundläggande principerna för offentlig upphandling beaktas.

  Vad får man förhandla om enligt LUF?
  I LOU finns en uttrycklig begränsning att förhandlingarna inte får avse minimikraven eller tilldelningskriterierna, se inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU?. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i LUF förutom vid inrättandet av innovationsparterskap (se 6 kap. 27 § LUF). Varför LUF skiljer sig från LOU i det här avseendet framgår dessvärre inte av förarbetena, varför rättsläget får betraktas som oklart. Eventuellt kan en upphandlande myndighet få viss vägledning om vad får man förhandla om enligt LUF från vad som gäller enligt LOU, se 6 kap. 8 § LOU, eftersom LUF generellt sett inte är lika detaljreglerad och därmed mer flexibel vid tillämpningen jämfört med LOU.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.