Till senaste kommentaren

Förhandling vid förenklat förfarande

Vad får en förhandla om vid förenklat förfarande?

Kommentarer

 • Hej Sara!

  Vid ett förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller fler anbudsgivare (se 19 kap. 5 § LOU). Förhandlingarna kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris, mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten.

  Förhandlingarna får inte innebära ändringar av de grundläggande kraven i upphandlingsdokumenten eller sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen (se Kammarrätten i Göteborg mål nr 926-09 samt Kammarrätten i Stockholm mål nr 1583-13).

  Det är därmed i stort sett möjligt att förhandla om alla avtalsvillkor förutsatt att förhandlingen inte används som ett medel för att ändra eller anpassa upphandlingsdokumenten till leverantörernas önskemål, eller ger leverantörer möjligheten att komma in med uppgifter som skulle ha funnit med i det ursprungliga anbudet.

  Om den upphandlande myndigheten väljer att påbörja förhandling ska det ske på ett ordnat och planerat sätt med beaktande av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna (se 4 kap. 1 § LOU).

  Uppdaterad: den 26 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej!

  Om den upphandlande myndigheten i kravspecifikationen har angett acceptans av avtalsvillkoren som ett skakrav (d.v.s. Anbudsgivaren ska acceptera avtalsvillkoren enligt avsnitt X.X), är det då att anse som ett ska-krav som i ett senare skede inte är förhandlingsbart om parterna skulle vilja förhandla om något av villkoren?
  Emmelie
 • Hej Emmelie,

  Hindrar ett obligatoriskt krav att godta avtalsvillkoren en förhandling om avtalsvillkoren?
  Om ett obligatoriskt krav att godta avtalsvillkoren ska innebära att leverantörerna måste acceptera villkoren så som de är formulerade i upphandlingsdokumenten eller inte måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En sådan bedömning får i slutändan avgöras i rättstillämpningen (det vill säga i domstol). Upphandlingsmyndigheten gör tyvärr inga tolkningar av upphandlingsdokument i enskilda fall. Om ni är i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

  Är det ett obligatoriskt krav i en upphandling att godta avtalsvillkoren, och det i övrigt saknas information om att det går att förhandla om dem är det inte tillåtet att förhandla om dem. Detta eftersom en sådan förhandling skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

  Den som bäst förstår avsikten med innehållet i upphandlingsdokumenten och hur innehållet ska tolkas bör vara den upphandlande myndigheten. Det är därför viktigt att den upphandlande myndigheten noggrant överväger vad som ska utgöra obligatoriska krav i en upphandling.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.