Till senaste kommentaren

Kan vi berätta för anbudsgivarna att vi förhandlar med flera?

Vid förhandling inom förhandlat öppet förfarande kan man nämna att man genomför förhandling med flera anbudsgivare.

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  I ett förhandlat förfarande får ni inte avslöja hur många anbudsgivare ni förhandlar med eftersom det kan anses vara en uppgift som rör anbud och därmed omfattas av absolut sekretess enligt 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

  Det är inte omöjligt att även informationen att den upphandlande myndigheten förhandlar med andra anbudsgivare utgör en uppgift som rör anbud.

  Det kan tilläggas att en förhandling under ett förhandlat förfarande inte får genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det konkurrerande anbudet. Ett sådant förfarande kan anses strida mot likabehandlingsprincipen.

  Källhänvisningar
  • offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2015 ref 63 – en förhandling under ett förhandlat förfarande får inte genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kan ge information om det konkurrerande anbudet.
  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.