Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förhandsinsyn: Avtalsspärr vid direktupphandling

Hej,

Som vi har uppfattat det behöver man inte ha någon avtalsspärr innan tilldelning av kontrakt vid direktupphandling, men att man kan ha en frivillig sådan för att undvika att någon ifrågasätter avtalet i efterhand.

Om vi förstått saken rätt så kan vi behöva betala upphandlingsskadeavgift och skadestånd till leverantörer trots att vi genomför förhandsinsynen och väntar ut avtalsspärren. Frågan är då, vad är poängen med att genomföra förhandsinsynen? Är inte själva poängen med förhandsinsynen att få det bekräftat att man kan luta sig mot ett undantag från annonseringsskyldigheten?

Kommentarer

 • Hej Christoffer,

  En upphandlande myndighet myndighet får annonsera om sin avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering och tillämpa en avtalsspärr om 10 dagar från det att annonsen publicerades. Under en sådan annonseringstid har eventuellt intresserade leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. En korrekt genomförd förhandsinsyn innebär att det inte längre är möjligt att överpröva giltigheten av det avtal som omfattas av förhandsinsynen när tiodagarsfristen löpt ut.

  Även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt kan en otillåten direktupphandling bli föremål för en ansökan om upphandlingsskadeavgift och begäran om skadestånd till skadelidande leverantörer. Eventuellt skulle storleken på en eventuell upphandlingsskadeavgift eller skadestånd – beroende på omständigheterna – kunna påverkas av om myndigheten publicerat en förhandsinsyn avseende det aktuella avtalet. Det finns dock flera exempel på att domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsavgift. Vi känner inte till någon rättspraxis där domstolarna tagit ställning till hur publicering av en förhandsinsyn inverkar på en upphandlande myndighets skadeståndsskyldighet.

  Källhänvisningar
  • 10 kap. 5 § respektive 19 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering (detta kallades tidigare för förhandsinsyn)
  • Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 5426–12, 5427–12, 5452–12 och 2737–14 – exempel där domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsavgift.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.