Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förklaring av några termer

Hej

Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en kortfattad förklaring av följande termer:

konkurrensutsättning
avtalstrohet
samordnade avtalsområden
upphandlingsskadeavgift

Tack på förhand!
Christa Amnell Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christa,

  Konkurrensutsättning innebär att man låter intresserade leverantörer tävla om att vinna t.ex. ett kontrakt eller ramavtal. Om LOU är tillämpligt ska en upphandling som huvudregel annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas eller, om upphandlingen överstiger gällande tröskelvärden, i TED (EU:s annonsdatabas).

  En term som används i LOU är förnyad konkurrensutsättning. Vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i ett ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor inte är fastställda inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet (7 kap. 8–9 §§ LOU).

  Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation ska köpa avtalade produkter från de leverantörer organisationen har avtal med.

  Samordnade avtalsområden kan nog ha lite olika innebörd i olika organisationer. Jag skulle tro att det som avses är områden där avtal har upphandlats gemensamt med andra förvaltningar i samma organisation eller andra upphandlande myndigheter.

  Upphandlingsskadeavgift är en sanktionsavgift som kan dömas ut av förvaltningsrätt efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter/enheter kan under vissa förutsättningar åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling. Avgiften kan uppgå till maximalt tio miljoner och tillfaller staten (21 kap. LOU).

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.