Till senaste kommentaren

Vad betyder konkurrensutsättning, avtalstrohet, samordnade avtalsområden, upphandlingsskadeavgift?

Hej

Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en kortfattad förklaring av följande termer:

konkurrensutsättning
avtalstrohet
samordnade avtalsområden
upphandlingsskadeavgift

Tack på förhand!
Christa Amnell Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christa,

  Konkurrensutsättning innebär att man låter intresserade leverantörer tävla om att vinna ett kontrakt eller ramavtal. Om lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig ska en upphandling som huvudregel annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas eller, om upphandlingen överstiger gällande tröskelvärden, i EU:s annonsdatabas TED.

  En term som används i LOU är förnyad konkurrensutsättning. Vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i ett ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor inte är fastställda inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.

  Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation ska köpa avtalade produkter från de leverantörer organisationen har avtal med.

  Samordnade avtalsområden kan nog ha lite olika innebörd i olika organisationer. Jag skulle tro att det som avses är områden där avtal har upphandlats gemensamt med andra förvaltningar i samma organisation eller andra upphandlande myndigheter.

  Upphandlingsskadeavgift är en sanktionsavgift som kan dömas ut av förvaltningsrätt efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter och enheter kan under vissa förutsättningar åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling. Avgiften kan uppgå till maximalt tio miljoner och tillfaller staten.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019


  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.