Till senaste kommentaren

Är anställningsstöd en förklaring till ett onormalt lågt pris?

Hej! Jag funderar kring arbetsgivare/anbudsgivare som erbjuder personal med någon typ av anställningsstöd och ”motiverar” sitt (låga) anbudspris med att personen de erbjuder har anställningsstöd. Jag tycker det är fel eftersom det inte är något långsiktigt, och anställningsstöd ska ju inte vara en anledning till någon som helst form av prisdumpning. Dessutom är väl anställningsstöd under en viss tidsbestämd period och personen är väl tänkt att arbeta längre än så på företaget? Eller ska företaget då säga upp personen ifråga och byta mot någon ny med anställningsstöd?

Kan man inte säga att det INTE är accepterat som anledning till onormalt lågt pris? Som upphandlande enhet vill vi varken bidra till prisdumpning på marknaden eller att personer riskerar kortvariga anställningar på företag.

Kommentarer

 • Hej Jenny,

  Har en leverantör lämnat ett onormalt lågt anbud ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. Begäran om förklaring kan gälla exempelvis hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter samt om leverantören kan få statligt stöd (se 16 kap. 7 § punkterna 4–5 LOU). Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden (se 16 kap. 7 § LOU). Bedömningen om en leverantör har förklarat det låga priset eller kostnaden på ett tillfredsställande sätt ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (jfr HFD 2016 ref. 3 I och II). Det är därför svårt att svara på dina frågor.

  Vad leverantören ska förklara beror på vad den upphandlande myndigheten har begärt att den ska förklara. Avser begäran hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter kan det vara svårt för en leverantör att vara framgångsrik med att förklara ett onormalt lågt anbud enbart med hänvisning till att den kommer att få anställningsstöd. Anställningsstöd är individbaserat och vid anbudstillfället kan det vara svårt för leverantören att känna till om de personer som den avser att anställa för att fullgöra uppdraget har rätt till anställningsstöd. Om den känner till det kan det vara svårt att veta vilka belopp det rör sig om.

  En upphandlande myndighet har möjlighet att förkasta ett anbud först efter det att myndigheten skriftligen har begärt att leverantören förklarar det låga priset och inte fått ett tillfredsställande svar. Det finns inget hinder mot att en leverantör använder anställningsstöd som förklaring till ett onormalt lågt pris. Den upphandlande myndighetens bedömning av om förklaringen är godtagbar och anbudet, trots det låga priset, är seriöst menat ska göras i varje enskilt fall med hänsyn till kontraktsföremålet och mot bakgrund av leverantörens förklaring. Myndigheten får inte automatiskt utesluta leverantören anbud genom att redan i upphandlingsdokumenten ange att en viss motivering inte accepteras som förklaring till ett onormalt lågt pris (jfr HFD 2018 ref. 50).

  Onormalt lågt anbud kan vara statligt stöd
  Notera att det även finns en bestämmelse om onormalt låga anbud och statligt stöd, se 16 kap. 8 § LOU. Är ett anbud onormalt lågt på grund av att leverantören fått ett statligt stöd ska myndigheten ge leverantören en möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med EUF-fördraget. Om leverantören inte visat att stödet är förenligt med EUF-fördraget, ska anbudet förkastas.

  Uppdaterad: den 10 januari 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.