Till senaste kommentaren

Kan förlängning av anbudstid göras när som helst och måste skälen framgå?

Hej !
Har en upphandlande myndighet rätt att förlänga anbudstid samma dag som anbud enligt angiven tid skall vara inne utan angivande av skäl för detta ?

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Ja, som utgångspunkt har en upphandlande myndighet en rätt till det. I vissa fall har dessutom en upphandlande myndighet en skyldighet att göra detta.

  En förlängning av anbudstiden ska givetvis vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är likabehandlingsprincipen. Principen innebär till exempel att en upphandlande myndighet inte kan förlänga anbudstiden bara för att en viss leverantör har misstagit sista anbudsdag.

  Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i lagen om att den upphandlande myndigheten måste ange skälen till att en förlängning av anbudstiden görs. Det kan givetvis vara lämpligt att informera om de bakomliggande skälen till förlängningen. I vissa fall kan det också falla sig naturligt att skälen till förlängningen redovisas för intresserade leverantörer, till exempel genom ändringar eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget som görs av den upphandlande myndigheten och detta kommuniceras ut till de intresserade aktörerna.

  Utöver den ovan nämnda likabehandlingsprincipen kan principen om öppenhet (också kallad transparensprincipen) och proportionalitetsprincipen eventuellt vara intressanta utifrån det exempel du beskriver.

  Läs mer
  Läs mer om möjligheten att förlänga anbudstiden i en direktupphandling i inlägget Kan man förlänga anbudstiden i en direktupphandling om det bara har kommit in ett anbud? i vår Frågeportal.

  Källhänvisning
  • 11 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - skyldighet att förlänga tidsfristen i vissa fall
  • 4 kap. 1 § LOU - de grundläggande upphandlingsprinciperna.
  Uppdaterad: den 19 juli 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hej !
  Tack för svaret.
  Vill bara komplettera med följande.
  Offerten skulle vara inne 3/4 alltså dagen efter påsk. Vid ca 14,00 kom ett meddelande om förlängning. Ska även nämnas att inga frågor om förlängning inkommit före denna tid elektroniskt. Känns väldigt fel upphandlings förfarande  för oss entreprenörer som jobbat fram offert till önskad tid.
  MVH
  Lars

  Lars
 • Hej Lars,

  Tack för ditt inlägg. Utifrån din komplettering har jag ingenting att tillägga till mitt tidigare svar.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.