Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förlängning av anbudstiden vid direktupphandling på grund av bristande konkurrens

Hej
Efter en riktad, till 3st, direktupphandling inkom endast ett anbud. Annan tillfrågad leverantör har visat intresse för att lämna anbud men förbisett datum för anbudslämning.
Anbudstiden har passerats. Ingen dialog har skett med leverantörerna. Kan vi förlänga anbudstiden i syfte att öka konkurrensen - istället för att avbryta och börja om igen med samma förfrågan?

Kommentarer

 • Hej Johan!

  En direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form (19 kap. 4 § LOU). Lagen innehåller inte några detaljerade bestämmelser om hur förfarandet vid en direktupphandling ska genomföras, men en upphandlande myndighet ska under alla omständigheter beakta de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU. Om en upphandlande myndighet ställer upp krav som anger vad anbud ska innehålla och när de ska lämnas in bör den därför följa de villkor de har ställt upp i upphandlingen. I det fall en upphandlande myndigheten frångår villkoren i upphandlingen kan detta strida mot likabehandlingsprincipen.

  En bedömning om en viss åtgärd strider mot de grundläggande principerna får göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

  Uppdaterad: den 9 februari 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.