Till senaste kommentaren

Hur lång tid får anbudsutvärderingen pågå?

Hej

Har en fundering på förlängning av utvärderingstider. Vi har lämnat in anbud på en byggnation. Kommunen har begärt förlängd tid att meddela beslut från först sista oktober till sista november och nu sista december.

Finns det någon gräns på hur många gånger man får förlänga tiden för att meddela tilldelningsbeslut?
Undrande leverantör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Upphandlingslagarna innehåller inga särskilda regler som begränsar den tid som den upphandlande myndigheten har på sig för anbudsutvärderingen. Det finns alltså ingen angiven gräns för hur många gånger en upphandlande myndighet eller enhet får besluta om förlängning av tiden för anbudsutvärderingen. Ett sådant beslut bör normalt sett inte heller strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  I förvaltningslagen finns en bestämmelse om förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden. Observera att vissa upphandlande myndigheter, såsom statliga och kommunala bolag, inte utgör förvaltningsmyndigheter och därför inte omfattas av förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Bestämmelsen får närmast betraktas vara av målsättningskaraktär, och en förvaltningsmyndighets åsidosättande av detta krav leder inte till några rättsverkningar enligt upphandlingslagarna. En överdrivet lång handläggningstid skulle dock efter anmälan kunna bli föremål för kritik från Justitieombudsmannen.

  Det bör dessutom nämnas att en leverantör endast är bunden av sitt anbud under anbudets giltighetstid. En leverantör har ingen skyldighet att förlänga sitt anbud om en upphandlingsprocess drar ut på tiden.

  Källhänvisningar
  9 § förvaltningslag (2017:900) – allmänt krav på förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden.

  Uppdaterad: den 17 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.