Till senaste kommentaren

Förlängning av anbudstiden vid väsentlig ändring

Hej!
Om man gör en väsentlig ändring, till exempel ändrar ett "skallkrav" till en lägre nivå så att fler leverantörer kan uppfylla kravet, hur lång tid är nödvändigt att förlänga anbudstiden?
(kap 11, § 8)

Kommentarer

 • Hej Y,

  Bestämmelsen 11 kap. 8 § punkten 2 lagen om offentlig upphandling (LOU) saknar motsvarighet i gamla LOU. Vidare ger varken LOU eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) någon närmare vägledning i frågan hur mycket längre en anbudstid ska förlängas vid en väsentlig ändring. Bestämmelsen motsvarar artikel 47.3 andra stycket i LOU-direktivet, där anges att förlängningen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt.

  En annan aspekt som kan vara av betydelse för förlängningen av tidsfristen är hur lång tid det är kvar på den ursprungliga tidsfristen när ändringen sker. I tidigare svensk praxis har domstolarna vid sin sammanlagda bedömning om en ändring har ansetts vara väsentlig eller inte tittat på hur lång förlängningen av tidsfristen är samt hur nära inpå sista anbudsdag som förlängningen gjorts.

  Med anledning av formuleringen i ovan nämnda artikel är det svårt att lämna ett generellt svar på vad som kan anses vara en skälig förlängning av anbudstiden eftersom graden av informationens eller ändringens vikt kan variera i varje enskilt fall.

  Uppdaterad: den 19 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.