Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur lång tid innan ett avtal löper ut ska det förlängas?

Hej!

Vad gäller när man skall förlänga ett ramavtal.
Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga två år till med ett år i taget (2+1+1).

I vanlig fall så anger man att avtalet skriftligen skall förlängas minst 3 eller 6 månader innan avtalet löper ut, i detta fall finns inget senaste förlängningsdatum, vad gäller då?

Mvh. Mikael

Kommentarer

 • Hej Mikael,

  Ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul (inbegripet förlängningsklausuler) som angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen om ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och om klausulen klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, samt om omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras framgår (17 kap. 10 § LOU).

  Av förlängningsklausulen ska det således bland annat klart, exakt och entydigt framgå hur den kan komma att tillämpas. Vad som krävs för att kravet ska vara uppfyllt är inte helt klarlagt. I vart fall bör det rimligen framgå om beslut om förlängning fattas ensidigt av den upphandlande myndigheten eller gemensamt av parterna. Läs gärna mer i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen s. 23–26. Om klausulen inte uppfyller kriterierna i 17 kap. 10 § LOU skulle en förlängning kunna utgöra en otillåten direktupphandling.

  Notera att det inte finns något krav på att en förlängningsklausul ska innehålla en tidsfrist för när en eventuell förlängning senast ska påtalas. Det kan dock vara lämpligt att ange en tidsfrist i upphandlingsdokumenten, inte minst av affärsmässiga skäl. I det enskilda fallet kan det även vara så att det framgår på annan plats i upphandlingsdokumenten hur förlängningsklausulen kan komma att tillämpas.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.