Till senaste kommentaren

Går det att förlänga befintligt kontrakt under pågående ny upphandling?

Upphandlingsarbetet av nytt tjänstekontrakt (fastighetsförvaltning) har blivit försenat och kommer inte att bli klar till fortlöpande kontrakt upphör att gälla. Total kontraktstid 4 år (2 + 1 + 1 år).
Finns det något som hindrar att kontraktet förlängs med 2-3 månader så att pågående upphandlingsarbete kan slutföras? Alternativt går det att avtala om att slutföra pågående arbeten under 2-3 månader med nuvarande anlitad leverantör av tjänsten?

Kommentarer

 • Hej Björn,

  Ja, det kan finnas hinder för att göra en sådan förlängning.

  Reglerna om ändringar av kontrakt finns i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Beroende på vilket lagrum man stödjer sig på vid en avtalsändring finns det olika förutsättningar för att ändringen ska anses vara tillåten.

  Läs mer om ändringar av avtal på Upphandlingsmyndighetens webbplats och i inlägget Ändring i pågående avtal.

  Se även Upphandlingsmyndighetens uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen för mer information om dessa regler.

  Ni behöver dessutom undersöka om ert befintliga avtal är ett ramavtal eller ett kontrakt enligt LOU. Är det frågan om ett ramavtal med en löptid om fyra år kan det vara svårt att förlänga ramavtalet eftersom det finns en begränsning i hur länge ett ramavtal får löpa. Ett ramavtal får endast löpa längre än fyra år om det finns särskilda skäl.

  Är det aktuella avtalet ett ramavtal kan ni undersöka möjligheten att göra ett avrop (tilldelning av kontrakt som grundas på ramavtal) som löper under tiden innan nya kontraktet börjar löpa. Det finns inga hinder i LOU mot att ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal fortsätter att löpa även efter det att ramavtalet det avropats från har löpt ut.

  För att läsa mer om vad som gäller vid sent avrop från ramavtal, se inlägget Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid?.

  Ytterligare ett alternativ kan vara att utreda möjligheten att göra en direktupphandling under tiden ni inväntar att det nya kontraktet börjar löpa. En sådan möjlighet finns bland annat om kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.