Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste förmedlingsuppdrag upphandlas?

Ett kommunalt bolag vill sälja begagnad utrustning. De anlitar ett företag som hjälpande mellanhand för att hitta en lämplig köpare.
Måste denna "mellanhand" upphandlas?

Kommentarer

 • Hej Per!

  Inledningsvis vill jag nämna att jag inte har möjlighet att göra någon bedömning av enskilda fall inom ramen för Frågeportalen, men generellt kan följande sägas angående LOU och dess omfattning.

  Enligt 1 kap. 2 § LOU avses med upphandling de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Som utgångspunkt ska således allt som upphandlande myndigheter anskaffar upphandlas. Detta gäller i regel oberoende av om syftet med anskaffningen av tjänsten är att sälja något i ett andra led.

  Lagen omfattar inte situationen när en upphandlande myndighet ska sälja en vara, tjänst eller byggentreprenad. Däremot kan regler i andra lagar bli aktuella när det offentliga säljer varor eller tjänster till andra parter, till exempel vissa regler i kommunallagen eller konkurrenslagen.

  Det kan härvid nämnas att det finns ett särskilt undantag för anskaffningar som görs vid återförsäljning eller uthyrning till tredje man i 3 kap. 4 § LUF, men detta förutsätter att det är frågan om en upphandling som faller inom LUF:s tillämpningsområde.

  De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande myndigheter. Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Hit hör vissa offentligt styrda organ, som exempelvis en del kommunala bolag (se 1 kap. 22 § LOU). För att ett kommunalt bolag ska anses vara ett offentligt styrt organ ska det tillgodose behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten.

  För att få vägledning avseende huruvida ett kommunalt bolag är att anse som ett offentligt styrt organ kan du läsa mer om detta här i Frågeportalen, under taggen Offentligt styrda organ.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.