Till senaste kommentaren

Måste förmedlingsuppdrag för att sälja begagnad utrustning upphandlas?

Ett kommunalt bolag vill sälja begagnad utrustning. De anlitar ett företag som hjälpande mellanhand för att hitta en lämplig köpare.
Måste denna "mellanhand" upphandlas?

Kommentarer

 • Hej Per!

  Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Som utgångspunkt ska således allt som upphandlande myndigheter anskaffar upphandlas. Detta gäller i regel oberoende av om syftet med anskaffningen av tjänsten är att sälja något i ett andra led.

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar inte situationen när en upphandlande myndighet ska sälja en vara, tjänst eller byggentreprenad. Däremot kan regler i andra lagar bli aktuella när det offentliga säljer varor eller tjänster till andra parter, till exempel vissa regler i kommunallagen eller konkurrenslagen.

  Det kan i detta sammanhang nämnas att det finns ett särskilt undantag för anskaffningar som görs vid återförsäljning eller uthyrning till tredje man i 3 kap. 4 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), men detta förutsätter att det är frågan om en upphandling som faller inom LUF:s tillämpningsområde.

  De organisationer som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande myndigheter. Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Hit hör vissa offentligt styrda organ, som exempelvis en del kommunala bolag. För att ett kommunalt bolag ska anses vara ett offentligt styrt organ ska det tillgodose behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten.

  För att få vägledning avseende huruvida ett kommunalt bolag är att anse som ett offentligt styrt organ kan du läsa mer om detta under taggen Offentligt styrda organ i Frågeportalen.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 22 § LOU – definition av upphandlande myndighet.
  Uppdaterad: den 18 september 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.