Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man ingå ramavtal med endast två leverantörer enligt LUF?

Jag ska upphandla ett ramavtal enligt LUF där avrop sedan ska göras genom förnyad konkurrensutsättning. Är det tillåtet att endast ha två leverantörer på ramavtalet eller måste ha som mål att det ska vara tre? (i den mån de finns så många som uppfyller ställda kvalificeringskrav)
Är det så att begränsningen på att flera måste innebära minst tre har försvunnit?

Kommentarer

  • Hej Emma!

    LUF-direktivet från 2004 innehöll inte någon bestämmelse om att antalet leverantörer i ett ramavtal som huvudregel måste vara minst tre till antalet, vilket inte heller det nuvarande LUF-direktivet gör. I 2004 års LOU-direktiv fanns en sådan bestämmelse, men den togs bort genom införandet av 2014 års direktiv. Det är således möjligt för både upphandlande myndigheter och enheter att ingå ramavtal med två leverantörer även om det finns flera godtagbara anbud.

    Förfarandena i LUF-direktivet är i allmänhet mindre detaljerat reglerade än motsvarande i LOU-direktivet. Det är ett uttryck för att, generellt sett, större frihet tillåts vid upphandling inom försörjningssektorerna än vid upphandling inom den klassiska sektorn. Den självklara utgångspunkten – såväl när ramavtalet ingås, som när kontrakt tilldelas – är att den upphandlande enheten i alla sina åtgärder måste iaktta objektivitet och de grundläggande principerna för offentlig upphandling, som likabehandlings- och öppenhetsprincipen (se prop. 2015/16:195 s. 522).

    Med vänliga hälsningar,
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.