Till senaste kommentaren

Kan man ingå ramavtal med endast två leverantörer enligt LUF?

Jag ska upphandla ett ramavtal enligt LUF där avrop sedan ska göras genom förnyad konkurrensutsättning.

Är det tillåtet att endast ha två leverantörer på ramavtalet eller måste ha som mål att det ska vara tre? (i den mån de finns så många som uppfyller ställda kvalificeringskrav)

Är det så att begränsningen på att flera måste innebära minst tre har försvunnit?

Kommentarer

 • Hej Emma!

  Det är möjligt för både upphandlande myndigheter och enheter att ingå ramavtal med två leverantörer även om det finns flera godtagbara anbud vid en upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  En annan sak är att det i gamla lagen om offentlig upphandling (gamla LOU) och i 2004 års LOU-direktiv fanns en sådan bestämmelse. Den togs bort i 2014 års LOU-direktiv och återfinns därför inte i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Förfarandena i LUF är i allmänhet mindre detaljerat reglerade än motsvarande i LOU. Det är ett uttryck för att, generellt sett, större frihet tillåts vid upphandling inom försörjningssektorerna än vid upphandling inom den klassiska sektorn. Den självklara utgångspunkten – såväl när ramavtalet ingås, som när kontrakt tilldelas – är att den upphandlande enheten i alla sina åtgärder måste iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna, som likabehandlings- och öppenhetsprincipen.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 522 – om ramavtal i lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.