Till senaste kommentaren

Kan krav ställas på försäkringar för kommande leverantörs anställda?

Hej !

Vill bara börja med att påpeka att Upphandlingsmyndigheten får styra upp sin sökmotor på sin webbsida. Sökresultatet blir rörigt och det man söker efter finns inte i resultatlista, men sen kan man hitta det man söker på en annan sida. Det är därför jag är tvungen att ställa denna fråga.

Nog om det.

En myndighet får ju ställa krav i upphandlingar,  att anbudsgivare och kommande leverantör, ska ha kollektivavtalsliknande villkor gällande för lön, arbetstid och semester.

Mig veterligen kan man inte ställa krav på försäkringsskydd som Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT), Försäkring om avgångsbidrag (AGB), Avtalspension SAF-LO och Premiebefrielseförsäkring. Eller kan man ställa krav på motsvarande försäkringar för kommande leverantörs anställda ?

Tacksam för snabb återkoppling.

Kommentarer

 • Hej,

  De försäkringar du nämner kan vara svåra att ställa som krav eller villkor i en upphandling. Detta är för att dessa försäkringar förutsätter att leverantören är ansluten till ett kollektivavtal och vi känner inte heller till om det finns liknande försäkringar på marknaden för de leverantörer som inte är anslutna till ett kollektivavtal.

  Dessutom gäller denna typ av försäkringar i regel för alla anställda arbetstagare inom företaget och ska gälla under hela anställningsperioden för de anställda. Detta strider mot att de krav och villkor som ställs i en upphandling ska ha koppling till kontraktsföremålet.

  Så om du vill ställa försäkringsvillkor bör du analysera vilka förutsättningar som finns för din upphandling. Det kan vara att undersöka om det finns möjlighet att teckna dessa typer av försäkringar på enskilda arbetstagare och under enbart kontraktstiden.

  Du bör även fundera om kontraktet kan komma att utföras av utstationerad arbetskraft. Vi har dock förståelse för att detta kan vara svårt att förutse i förväg, men beroende på inom vilken bransch du ska upphandla så kan bedömningen ske med mer eller mindre säkerhet. Vid en upphandling över tröskelvärdet ska direktiv 96/71/EG (utstationeringsdirektivet) beaktas, men under tröskelvärdet och utan något gränsöverskridande intresse anser vi att bedömning får göras i varje enskilt fall.

  Men jag vill också förmedla att det framgår av upphandlingsdirektiven att utstationeringsdirektivet och det sätt på vilket det har tolkats av EU-domstolen har betydelse för vilka krav och kriterier på arbets- och anställningsvillkor som kan ställas vid offentlig upphandling. Bland annat har EU-rätten satt en högsta och lägsta gräns för arbetsrättsliga villkor gällande utstationerad arbetskraft som slås fast genom Lavalmålet, C-341/05. Så hur långtgående krav/villkor kan ställas och i vilken fas är en fråga där det finns oklarheter och olika tolkningsmöjligheter.

  Uppdaterad: den 25 april 2019

  Med vänlig hälsning
  Lena Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.