Till senaste kommentaren

Finns det en förteckning över statliga bolag som omfattas av LOU och LUF?

Hej,
Finns det någon förteckning över statliga bolag som måste upphandla enligt LOU och LUF?

Kommentarer

 • Hej Claes!

  Det finns ingen förteckning över vilka statliga bolag som omfattas av upphandlingsplikt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  Om ett statligt bolag omfattas av upphandlingsplikt eller inte beror på om bolaget ska anses som ett offentligt styrt organ. I LOU jämställs offentligt styrda organ med sådana statliga och kommunala myndigheter som utgör upphandlande myndigheter. Motsvarande regler gäller i LUF.

  Läs mer om hur bedömningen om ett bolag är att betrakta som ett offentligt styrt organ i inläggen När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? och Upphandlingsskyldighet för statliga bolag i vår Frågeportal.

  Av Regeringskansliets Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2018 framgår vilka bolag som ingår i statens bolagsportfölj (se till exempel bolagsöversikten på sida 39). Huruvida dessa bolag är skyldiga att upphandla enligt LOU eller LUF får avgöras i det enskilda fallet utifrån de ovan nämnda bestämmelserna i respektive lag.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 18 och 22 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definitionen av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 17 och 23 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - definitionen av upphandlande enhet.
  Uppdaterad: den 31 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.