Att ange förutsättningar i anbud

Kan anbudsgivare göra förtydligande och specificera förutsättningar för inlämnat anbud. Exempelvis: Vi har förutsatt att...

Är detta en grund för att anbudet skall förkastas? Om inte, hur regleras detta vid avtal?

Kommentarer

 • Hej Mikael!

  En bedömning får göras från fall till fall, men om en anbudsgivare har gjort en otillåten reservation som innebär att den inte godtar den upphandlande myndighetens krav kan den upphandlande myndigheten vara tvungen att förkasta anbudet. Respekten för den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling kräver av anbudsgivarna att samtliga anbud är förenliga med bestämmelserna i upphandlingsdokumenten för att garantera en objektiv jämförelse mellan de anbud som lämnats av de olika anbudsgivarna.

  Om det finns osäkerheter om vad ett krav innebär eller hur det ska tolkas kan det vara bra att ställa frågor om kravet under själva upphandlingen. En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid.

  Källhänvisningar
  • HFD 2016 ref. 37 – samtliga anbud ska vara förenliga med bestämmelserna i upphandlingsdokumenten för att garantera en objektiv jämförelse mellan de anbud som lämnats av de olika anbudsgivarna
  • 12 kap. 11 § och 19 kap. 28 § 15 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kompletterande upplysningar direktivstyrd respektive icke-direktivstyrd upphandling.
  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.