Till senaste kommentaren

Fråga angående uppförandekod CSR-kompassen

Hej,

Jag har en fråga angående uppförandekoden på CSR-kompassen.

Under rubrik Hälsa och säkerhet står följande: Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella
riktlinjer.

Jag undrar vad som menas med internationella riktlinjer?

Kommentarer

 • Hej,

  Upphandlingsmyndigheten håller för närvarande på att uppdatera stödet om hur upphandlande myndigheter kan ta sociala hänsyn i leveranskedjor. I samband med detta kommer vi även att uppdatera informationen i CSR-kompassen. Stödet kommer att omfatta kontraktsvillkor på två nivåer (arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor), samt tillämpningsstöd och uppföljningsfrågor.

  Villkoren om hållbara leveranskedjor omfattar att leverantören ska fullgöra kontraktet i enlighet med den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och arbetsmiljö.

  Internationella riktlinjer för en säker och hygienisk arbetsmiljö finns t.ex. i ILO:s konventioner nr 155 och 170.

  Hälsningar
  Lisa Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.