Till senaste kommentaren

Är det möjligt att begära nytt pris vid en förnyad konkurrensutsättning?

Hej!
Är det möjligt att som UM fråga efter nytt pris i en FKU då upphandlingen av ramavtalet utvärderades på lägsta pris?
Ponera att UM avser att skapa ramavtal för en viss tjänst. UM tilldelar kontrakt till de tre anbud med lägst pris. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättning. Är det möjligt att i den FKU utvärdera på pris igen?

Kommentarer

 • Hej Sofia,

  Vid en förnyad konkurrensutsättning (FKU) ska de leverantörer som är parter i ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet (se 7 kap. 9 § LOU). Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet (7 kap. 3 § andra stycket LOU).

  Ja, det är möjligt att som upphandlande myndighet fråga efter nytt pris i en förnyad konkurrensutsättning om detta anges i ramavtalet. Detta borde gälla oavsett vilken grund för utvärdering av anbud som den upphandlande myndigheten använde för att bestämma vilket anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktiga när myndigheten upphandlade ramavtal.

  Det kan dock ifrågasättas vilken betydelse de av leverantörerna lämnade priserna i ramavtalsupphandlingen har ifall dessa ändå kommer att ersättas i en efterföljande förnyad konkurrensutsättning. Det kan vara lämpligt att säkerställa ett det finns en koppling mellan priserna leverantörerna lämnar i anbuden i ramavtalsupphandlingen och de senare tilldelade kontrakten, exempelvis att lämnade prisuppgifter i ramavtalsupphandlingen kommer att utgöra takpriser vid kommande förnyade konkurrensutsättningar.

  Uppdaterad: den 2 augusti 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.