Till senaste kommentaren

Vad är en personuppgift enligt GDPR?

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017.

Kommentarer

  • En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande människa. Personuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att koppla till en fysisk person är några av de mer uppenbara exemplen på personuppgifter. Det kan också handla om exempelvis ett kund- ,löne- eller personalregister.

    Begreppet personuppgift ska tolkas extensivt. Därför kan även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer. Ytterligare exempel på personuppgifter kan vara elevers svar på ett prov i skolan, registreringar av temperaturmätningar i en bostad som kan hänföras till ett visst abonnemang eller uppgifter som inkommit i samband med registrering till en konferens om vilka allergier en person har.

    Uppdaterad: den 19 december 2019
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.