Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur för man tidig dialog med leverantörerna utan att ge någon fördelar?

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017:

Det önskas dialog med leverantörerna innan upphandlingen, men man får inte ge någon presumtiv leverantör fördelar. Hur ska man göra?
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Man både får och bör prata med leverantörer, och alldeles särskilt inför en upphandling. Dialog är en utmärkt metod för att få bättre kännedom om det man ska upphandla, om dem som levererar varan/tjänsten och om förutsättningarna på den aktuella marknaden. Det är en del av det förarbete som bör göras inför alla upphandlingar och kan öka förutsättningarna för ett väl fungerande samarbete under avtalstiden. Dessutom minskar risken för missförstånd vilket ofta leder till fler kvalificerade och bättre anbud.

  Det är viktigt att inte dela med sig av specifika detaljer till leverantörerna hur upphandlingen ska läggas upp, vilka krav man kommer att ställa och liknande. Genomför istället möten som undersökande intervjuer. Ge samma information till samtliga leverantörer i dialogen, för att säkerställa likabehandlingsprincipen.

  Ingen av de deltagande leverantörerna ska kunna påverka utformningen till fördel för sig själva. Det är därför viktigt att den upphandlande myndigheten skaffar sig tillräckligt mycket kunskap om marknaden för att självständigt kunna utforma upphandlingsdokumenten.

  Glöm inte heller att dokumentera det ni gör under hela inköpsprocessen. Det som framkommer under dialogerna bör dokumenteras noggrant. När dialogerna är genomförda kan de med fördel sammanfattas och spridas exempelvis via den upphandlande myndighetens webbplats eller som en informationsbilaga till upphandlingsdokumenten för att säkerställa likabehandling och transparens.

  Läs mer om dialog här på vår webbplats.
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.