Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur påverkar GDPR den svenska offentlighetsprincipen?

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017.

Kommentarer

  • Av GDPR framgår bl.a. att personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut i enlighet med nationell rätt för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till handlingar med rätten till skydd för personuppgifter i enlighet med förordningen (se GDPR art. 86 samt SOU2017:39, s. 76).

    I förarbetena till den nya dataskyddslagen konstateras att Sveriges detaljerade tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar är unika i jämförelse med motsvarande reglering i övriga EU. Vidare anges att GDPR medger ett tydligt utrymme för att ge offentlighetsprincipen företräde framför personuppgiftsregleringen, och därmed inte inskränker möjligheterna att behandla personuppgifter på det grundlagsreglerade området (se SOU 2017:39, s. 21).

    Mot denna bakgrund, och för att undvika att någon osäkerhet kring det ovan anförda uppstår, föreslås i utredningen en upplysningsbestämmelse som tydliggör att bestämmelserna i GDPR och i dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet. Utanför det grundlagsskyddade området föreslås vidare att ett undantag från dataskyddsförordningen införs för sådan behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. Vissa av dataskyddsförordningens bestämmelser, bland annat de som rör säkerhet för personuppgifter, ska enligt förslaget dock tillämpas även i dessa fall ( se SOU 2017:39, s. 21).

    Eftersom riksdagen ännu inte beslutat huruvida den nya dataskyddslagen ska införas i enlighet med förslaget ovan återstår det att se hur den nya lagen kommer att se ut.
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.