Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur fungerar ESPD-systemet i förhållande till DIS?

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017.

Kommentarer

 • Hej!

  Dynamiska inköpssystem (DIS) omfattas av ESPD-systemet. Detta innebär att en leverantör har en rättighet att använda sig av en egenförsäkran för att ta sig igenom leverantörsprövningen. Ur skyldigheten att godta en egenförsäkran följer att den upphandlande myndigheten måste möjliggöra inlämnande av en egenförsäkran genom att tillhandahålla ett ESPD-formulär, läs mer om vad detta innebär i vår vägledning ESPD-systemet på sidorna 21–23. Den upphandlande myndigheten kan när som helst under ett DIS:s löptid begära att de leverantörer som använts sig av en egenförsäkran uppdaterar denna inom fem arbetsdagar från det att begäran skickades, se 8 kap. 13 § LOU.

  Eftersom ett DIS kan ha så pass korta annonseringstider som 10 dagar är det möjligt att täcka snabbt uppkomna behov. Om en leverantör som tagit sig igenom leverantörsprövningen med hjälp av en egenförsäkran vinner en utvärdering riskerar dock processen med att begära in och kontrollera den leverantörens bevis avseende leverantörsprövningen att fördröja tilldelningen. För att undvika en sådan situation kan en upphandlande myndighet använda sig av sin frivilliga möjlighet att när som helst under ett upphandlingsförfarande begära in bevis, se 15 kap. 3 § LOU. Om en sådan begäran gått till alla leverantörer som använt sig av en egenförsäkran redan innan inbjudan för det aktuella avropet gått ut kommer ju den upphandlande myndigheten redan att ha tillgång till bevisen. Om en upphandlande myndighet redan har tillgång till bevisen behöver den inte begära in dem i samband med avropet, se 15 kap. 5 § punkten 2 LOU. Skulle dock en leverantörs bevis under ett DIS löptid av någon anledning bli inaktuella måste myndigheten begära in nya.

  Observera att reglerna avseende DIS som upphandlats enligt 19 kap. LOU till viss del är friare än reglerna i 8 kap., se 19 kap. 2 § LOU. Till exempel så behöver inte
  • ändringar av DIS:ets giltighetstid anmälas till Kommissionen.
  • tidsfristen för att komma in med de inledande anbudsansökningar vid uppstartandet av DIS:et vara minst 30 dagar (tidsfristen måste dock alltid vara skälig i förhållande till DIS:ets komplexitet).
  • tidsfristen att för att komma in med anbud under DIS:et löptid vara minst 10 dagar (tidsfristen måste dock alltid vara skälig i förhållande till det aktuella avropets komplexitet).
  Uppdaterad: den 24 april 2019
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.