Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fråga i LUF

Vill ha ett konkret exempel på detta.

5 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet levererar gas eller värme till ett publikt nät, skall detta inte anses utgöra en sådan verksamhet som avses i 4 §, om 
 

 1. enhetens produktion är en oundviklig följd av en annan verksamhet än någon av dem som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 §, 2. leverans till det publika nätet endast syftar till att använda denna produktion ekonomiskt, och 3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.
PO Andersson Rapportera olämpligt innehåll
LUF

Kommentarer

 • Hej PO!

  Bestämmelsen i 1 kap. 5 § LUF (2007:1092) hanterar situationer i vilken en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet levererar gas eller värme till ett publikt nät, men där produktionen är en oundviklig följd av någon annan verksamhet än dem som avses i 1 kap. 4, 7, 8, 9 eller 10 § (det vill säga annan verksamhet än de som omfattas av lagen), leveransen endast syftar till att använda produktionen ekonomisk, och leveranserna endast uppgår till viss del av omsättningen. Genom regleringen undviks situationer där en företag som endast levererar gas och värme som oundviklig del av annan verksamhet hamnar inom LUF:s tillämpningsområde.

  Så kan till exempel vara fallet när en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet (det vill säga sådana offentliga företag som anges i 2 kap. 20 §) till följd av prospektering eller utvinning av olja enligt 10 § framställer gas och levererar gasen till ett publikt nät. Förarbetena anger även att bestämmelsen också kan bli tillämplig när en upphandlande enhets drift av ett kärnkraftverk för produktion och leverans av el enligt 4 § leder till överskott av värme som levereras till ett publikt nät (se prop. 2006/07:128 s. 451).

  En förutsättning för att bestämmelsen ska vara tillämplig är att det är frågan om en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet, vilket främst avser vissa offentliga bolag (jämför 2 kap. 20 och 21 §§ LOU).

  Med vänlig hälsning

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.