Till senaste kommentaren

Vad händer om man glömmer att förlänga ett avtal?

Hej,

Jag har en fråga om ett ramavtal som en kommun har skrivit med tre företag. I avtalen står att kommunen kan förlänga avtalen om kommunen meddelar företagen tre månader innan avtalstiden går ut. Vad händer om kommunen förlängde ramavtalet med ettan men glömde att förlänga med tvåan och trean? Och nu har avtalstiden gått ut. Kan kommunen kräva att avtalen även med tvåan och trean förlängs? Eller är förlängningen med ettan ”förfallen” eftersom att kommunen glömde att förlänga avtalen med alla tre företag?

Hälsar

David Nilsson

Kommentarer

 • Hej David,

  I ditt exempel kan kommunen inte kräva att avtalen med leverantörerna nummer två och tre förlängs, förutsatt att de övriga avtalen inte har förlängts utan att det uttryckligen har meddelats, exempelvis genom så kallat konkludent handlande. Orsaken till detta är att leverantörerna inte är skyldiga till att godta en sådan begäran eftersom avtalstiden har gått ut. Skulle leverantörerna godta en eventuell begäran skulle det betraktas som en ny upphandling.

  Avtalet med leverantör nummer ett har förlängts och är civilrättsligt bindande. Hur kommunen har agerat mot andra leverantörer saknar betydelse – om inget annat avtalats.

  Att förlänga avtalet med endast vissa av de antagna leverantörerna kan stå i strid med likabehandlingsprincipen beroende på hur förutsättningarna ser ut i det enskilda fallet. För att läsa mer om detta hänvisar vi till inlägget Förlänga avtal men inte med alla leverantörer?.

  Uppdaterad: den 17 oktober 2019

  Med vänlig hälsning
  Gustav
 • Hej!
  Om avtalstiden har gått ut gäller nån uppsägningstid ifall man stannar till exempel en månad länge utan ett avtal? (gäller hyresavtal)
  Justyna Brzozowska
 • Hej Justyna,

  Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Det finns inga bestämmelser i upphandlingslagarna om uppsägningstid i avtal som har tilldelas genom offentlig upphandling. Vilken uppsägningstid som gäller i ett avtal framgår av avtalet. Beroende på vilken typ av avtal det rör sig om finns ibland bestämmelser i andra lagar som kan påverka avtalets innehåll, exempelvis köplagen vid köp av lös egendom. I övrigt fastställs ett avtals innehåll mot bakgrund av parternas gemensamma partsvilja, vilket vanligen framgår av avtalets ordalydelse. För att fastställa ett avtals innehåll behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket vi inte kan hjälpa till. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Uppdaterad: den 17 oktober 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.