Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fråga om miljöspendanalysen på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Hej, mycket intressant att få ta del av miljöspendanalysen (på er hemsida) för kommuners inköp. Jag har några frågor:
- el och värme: är det både svensk och utländsk el och värme beroende på var varan produceras?
- jag tror det ska vara 16,4 miljoner kg eller 16 400 ton, inte 16,4 miljoner ton
- jag rekommenderar färre värdesiffror i tabellerna :-) eftersom det är en osäker analys, om det är 20% osäkerhet kanske man ska nöja sig med två värdesiffor...

Kommentarer

 • Hej
  Roligt att du uppskattar Miljöspendanalysen!

  I princip så är svaret på frågan, ja. De modeller som används för att räkna fram miljöbelastning för olika varor omfattar bland annat miljöbelastning för el och värme. Alla miljövärdena är i utgångsläget uppdelade på ett antal olika branscher. Olika branscher tillverkar olika kategorier av varor. Miljövärden för tillverkning har så långt möjligt försökts att läggas på respektive kategori av vara. Modellerna utgår från handelsflöden inom olika branscher och täcker branscher i Europa och de största importländerna utanför Europa. Handelsflödena i modellerna visar hur stor andel av olika varor som kommer från olika delar av Europa och andra länder. I miljöbelastningen för en kategori av inköp (exempelvis av en vara) finns alltså även miljöbelastning från exempelvis el och värme i tillverkningsledet representerad i proportion beroende på hur handelsflödena är representerade i modellerna. Handelsflödena ser olika ut för olika typer av varor. Modellerna är modeller och självfallet varken heltäckande eller perfekta.

  För inköp i kommunerna av el så är miljöpåverkan från el är beräknad på "svensk el-mix". För inköp av fjärrvärme så är miljöpåverkan från fjärrvärme beräknad utifrån en rapport som med motsvarande metod (miljövärden genom input/output-analys) beräknat miljöpåverkan från ett fjärrvärmeverk i en större svensk stad.

  Tack, det ska naturligtvis vara 16 408 ton inandningsbara partiklar (PM2.5-eq) i webbtexten.

  Under avsnittet Material och metod (och på fler ställen) på webb så skriver vi att siffrorna är ungefärliga och vilka osäkerheter som finns i analysen men vi tar med oss tipset till uppdateringen, tack!

  Mvh Jens
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.