Till senaste kommentaren

Fråga om revision av kvalitessäkringsdokument

Vi går igenom våra kvaltitetsäkringsdokument årligen och gör eventuella ändringar. Vad innebär att vi ska del från extrern revision och att protokoll ska uppföras med revisor?
Vi är inte iso-certifierade

Kommentarer

  • Hej,

    Kravet om ruiner för kvalitetssäkring innebär att ni, som anbudsgivare, ska kunna redovisa rutiner för ert systematiska kvalitetsarbete. Det kan visas antingen genom att systemet är certifierat enligt ISO 9001 eller motsvarande alternativt med ett eget dokumenterat system.

    Om ni har ett eget dokumenterat system så ska det årligen genomföras en extern revision av systemet och revisionsprotokoll ska finnas tillgängligt för att visa detta. Kravet om externa revisioner finns med för att säkerställa att kvalitetssystemet är i nivå med ett certifierat system samt granskat av oberoende part.

    Med vänlig hälsning
    Susanna Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.