Till senaste kommentaren

Fråga om signerad leverantörsförsäkran vid upphandling av textilier

Hej,
I ert svarsformulär för upphandlingskriterier för textilier har leverantörer möjlighet att fylla i "signerad leverantörsförsäkran om att teknisk dokumentation finns" som ett av förslagen till verifikat. Jag undrar om det finns någon utformad mall från er för denna leverantörsförsäkran och om det finns några formkrav på detta. Jag undrar alltså hur man hanterar detta förslag till verifikat i fall att leverantörer i anbudet fyller i detta.

Kommentarer

  • Hej!

    När det står att leverantören kan använda signerad leverantörsförsäkran som bevis om att teknisk dokumentation finns, innebär det att leverantören intygar att den har teknisk dokumentation som styrker att produkten, textilen i det här fallet, uppfyller det specifika kravet. Vi har ingen mall för detta. Det är viktigt att det av leverantörsförsäkran framgår vilket eller vilka krav som omfattas av den, det kan till exempel anges med kravets namn och KravID-nummer. I leverantörsförsäkran bör det också anges vilken typ av dokumentation leverantören har som styrker respektive krav, såsom exempelvis analysrapporter. Den tekniska dokumentation ska sedan finnas tillgänglig vid förfrågan från den upphandlande myndigheten. Under rubriken motiv i kravet "Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)", KravID 11037:1, finns en länk med en vägledning från Kemikalieinspektionen, som också kan hjälpa när du ska sammanställa vilken dokumentation ni har till kraven.
    Susanna Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.