Till senaste kommentaren

Ska kompletterande upplysningar lämnas vid inrättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Enligt 12:11 LOU ska en leverantör lämna kompletterande upplysningar senast 6 dagar före angiven sista dag för anbud.

Vad gäller vid ett dynamiskt inköpssystem under den första tidsfristen (om minst 30 dagar) att lämna in en ansökan? Gäller denna paragraf även i detta fall eller inte?

Kommentarer

 • Hej,

  En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid.

  Man kan diskutera om lagstiftaren avsett att inkludera inrättandet av och vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) i begreppet upphandlingsförfaranden som anges i 12 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU), eller om det enbart är de förfaranden som räknas upp i 6 kap. LOU som avses. Rättsläget är oklart.

  Vid upphandlingar i ett DIS ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande. Eftersom bestämmelsen om att lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten är tillämplig på samtliga förfaranden kan det i vart fall argumenteras för att bestämmelsen är tillämplig vid inrättandet av och vid upphandlingar i ett DIS. Vad som gäller får avgöras i rättstillämpningen.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 11 § LOU – kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten
  • 8 kap. 3 § LOU – Vid upphandlingar i ett DIS ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande
  • prop. 2015/16:195 s. 1073  – stöd för argumentet att bestämmelsen om kompletterande upplysningar är tillämplig i ett DIS.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.